Tempo útlumu těžby je nepřijatelné

Tempo útlumu těžby je nepřijatelné

Redakce Sdružení hornických odborů (SHO) oslovila v souvislosti s chystaným útlumem těžby černého uhlí hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka. Rozhovor přinášíme ve zkrácené formě.

Moravskoslezský kraj bojuje nejen s koronavirem, ale i s ekonomickými problémy. Co kraj v této oblasti nejvíce znepokojuje a tíží?

Zcela určitě je to výpadek příjmu se sdílených daní v objemu 1.5 miliardy korun. Budeme muset předělat náš rozpočet, připravit případné úvěrové rámce, protože musíme zajistit financování našich připravených investic. Chystáme opatření z pohledu případného nárůstu nezaměstnaných, byť v daný okamžik jeho tempo není nikterak dramatické. Vše se ale muže změnit a případná další vlna epidemie COVID 19 nám v tom nepomůže.

Jak vnímáte útlum hornictví a jste pro uzavření dolů v OKD?

Vnímám jej velmi špatně. Musí k němu dojít, ale původní plán byl v roce 2030. Pak se hovořilo o roku 2028, 2025 a dokonce se hovoří i o termínu dřívějším. Pro mne to je nepřijatelné tempo. Bude to mít důsledky sociální nejen na zaměstnance OKD, ale na celou ekonomiku kraje. Řada firem je na uhlí z OKD závislá a jeho nedostatek jim zdraží vstupy a tím se zhorší situace všech nás, kteří v tomto kraji žijeme. Proto jsem taky zastáncem finanční podpory pro OKD. Nelze se dívat na finančním ztrátu jen z pohledu podniku jako takového, ale především v kontextu celého kraje. A to by nám hrozilo.

V poslední době se na Vaší hlavu snesla kritika ohledně horníků a jejich „zásluze” na rozšíření koronaviru. Můžete se k tomu vyjádřit?  

Pokud byl nakažen každý pátý horník na Dolech ČSM, tak se určitě stali i nositeli nákazy. To je na datech o pandemii vidět. Ale nikdy jsem neřekl, že jsou za to odpovědní, a to je zásadní rozdíl. Média si tuto zkratku ráda přisvojila. Za to, že se někdo někde nakazí, přeci nikdo nemůže, ale nejsem si úplně jistý, zda a jak byla dodržována veškerá hygienická opatření. To je ale spíše otázka na vedení OKD.

Blíží se krajské volby a z horníků se stává docela často zmiňované téma. Jak toto vnímáte?

My máme nachystaný plán. Je to o účasti našeho kraje v Uhelné platformě a o využití Fondu spravedlivé transformace ze zdrojů EU. Karvinsko musí přežít a musí dostat novou šanci. Nebudu komentovat pokrytecké volání o tom, jak chtějí v době pandemie horníků všichni pomoci a přitom volali po okamžitém uzavření dolů. Nakonec jsem to byl já, který prosadil plošné testování OKD i pomoc armády. Vadí mi, že se z epidemie dělá politické téma a řada politiků se domáhá toho, kdo za to může. Mým cílem je pomoci lokálním ohnisko nákazy v OKD definitivně uhasit a zajistit, aby se splnilo to, co chceme. Udržet těžbu na maximálně možnou dobu.

Článek z webu: iUHLI.cz

0 0