Termíny útlumu OKD jsou nereálné

Termíny útlumu OKD jsou nereálné

Rozhodnutí vlády spolu se stanovením nereálných termínu útlumu OKD bez jasného programu náhrady tohoto zdroje energie svědčí spíše o mediálně politickém rozhodnutí než ekonomicky a odborně prodiskutovaném řešení, řekl v rozhovoru pro iUHLI.cz poslanec za Moravskoslezský kraj Leo Luzar (KSČM).

Jak hodnotíte plán útlumu těžby OKD, který schválila vláda?

Poslední roky jsme neustále přesvědčování o konci doby uhelné. Pod tímto termínem bychom si měli představit hlavně konec energetického spalování fosilních paliv. Touto cestou se vydává celý technologicky vyspělý svět a ignorovat tyto trendy by bylo chybou. Nebudu se zde rozepisovat o nutnosti nových zdrojů jaderné energie, která jediná je schopna pokryt zvyšující se nároky na dostatek elektrické energie v místě a čase její akutní potřeby. To jsme si jistě schopni představit v praxi, co by způsobila orientace pouze na solární nebo kinetické zdroje. Nebude foukat vítr, slunce v noci nesvítí a nedostatek vody neumožní využít kapacity vodních elektráren. Na tyto katastrofické scénáře by měla být vláda prosazující urychlení odstavování “nečistých” zdrojů energii připravena.

Tento úvod je potřeba k pochopení situace v Moravskoslezském kraji, kde žiji, bydlím a hovořím s lidmi. OKD je podnik s dlouholetou tradici a ta je spojena s provázáním tohoto podniku do jednoho celku s ostatními podniky jako je zpracování železa a oceli, výroba koksu a chemicky průmysl. Tento kraj má také jednu zvláštnost, kterou byste v Evropě hledali docela těžko. Mám na mysli centralizované zásobování teplem. Tento efektivní zdroj tepla byl realizován právě pro snížení emisi individuálních topných zdrojů a také jako prostředek k efektivnímu využívání tepla produkovaného průmyslovými podniky při primární výrobě. Moravskoslezský kraj je z cca 60-70% závislý na černém uhlí a to z drtivé většiny pocházejícího z dolů náležejících k OKD.

Co bude konec černého uhlí znamenat pro Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele?

Náš region potřebuje cca 3 miliony tun uhlí jak pro průmysl, tak pro výrobu tepla pro občany. Rozhodnutí vlády spolu se stanovením nereálných termínu útlumu bez jasného programu náhrady tohoto zdroje energie svědčí spíše o mediálně politickém rozhodnutí než ekonomicky a odborně prodiskutovaném řešení. Zde je třeba upozornit, že například Německo naplánovali útlum a náhradu za uhlí na období 10 až 15 let. To vše dělali hlavně pro získání času a zmírnění sociálních dopadů na občany. Zároveň také nemohu přijmout návrh vlády na řešení pouze horníků bez zohlednění všech dalších profesí, které budou postiženi útlumem. Mé obavy taky míří k růstu nezaměstnanosti. Je výsměchem, když někteří tvrdí, že lidi zvyklé na těžkou manuální práci přeškolíme na odborníky na počítače. Bez jasných restrukturalizačních programů nejsme schopni zabezpečit odpovídající práci pro postižené a hrozí tak další nárůst odchodů mladých lidi z regionu.

Nebude uhlí chybět zejména hutím?

Určitě, to je jeden z velkých problému který vláda vůbec nevzala v potaz nebo vycházela z nepřesných informací. Dovoz z Polska je iluzorní, když oni sami mají nedostatek uhlí a musejí dovážet. Zároveň v minulosti prodalo OKD železniční vlečky polským drahám, a tudíž budeme i v dopravě uhlí z Polska pod dvojím tlakem. Argumentem prý je cena uhlí a možnost dovozu ze zámoří. A není ta cena právě tak výhodná kvůli místní konkurenci a neporostou ceny po nevratných krocích spojených s útlumem?

Doslova v přímém přenosu můžeme porovnávat český přístup s polským. Která země na to jde ve vztahu k uhlí lépe?

Polsko je na uhlí energeticky snad nejzávislejší se zemi EU. Proto otevírá nové kapacity těžby a zároveň se chystá na urychlení výstavbu jaderných elektráren to vše s výhledem na desítky let zohledňujíc energetickou a surovinové bezpečnost spolu se sociálním smírem v zemi. I v Polsku si uvědomují, že končí doba uhelná, ale díky silné pozici v EU si vydobyla možnost se na to připravit a o to asi by mělo jít nám všem i v Čechách na Moravě i ve Slezsku.

Uhlí se stalo terčem klimatických aktivistů. Přinese podle vás překotný odchod od uhlí více užitku, nebo škody?

Uhlí je a stále bude strategickou surovinou. Koks jinak nevyrobíte a chemicky průmysl taky není schopen tuto surovinu nahradit. Nikdo nezpochybňuje konec energetického využití uhlí, je to příliš cenná surovina, abychom ji jen tak spalovali a zvyšovali znečištění ovzduší. Sám jsem velkým zastáncem nových technologii a kvituji snahy orientovat se například na energetické využití vodíku. Mimo jiné jej lze získat taky při zpracování uhlí. Ale zde naše vláda trochu zapsala a tento perspektivní obor zatím nepodporuje dostatečně, škoda. Proto, když někteří křičí po zákazu uhlí, měli by také seriózně říci, jak jej nahradit a kolik to bude stát. Každý se muže přivázat ke stroji a deklarovat tak mediálně své postoje. Z druhé strany by také měl nést zodpovědnost za své činy. Neměli by zároveň odmítat uhlí a následně i jadernou energetiku, to není ani seriózní ani prakticky realizovatelné. O to víc mne udivují aktivističtí politici v Bruselu, ale i v jiných státech, kteří jsou ochotni hlasovat pro subvencovaní elektromobility, i když už všechna čísla hovoří o masivní uhlíkové stopě při výrobě. Dnes snad již jsme dále a vnímáme chyby, které se staly, když se začalo masivně podporovat pěstování rostlin pro biopalivo místo potravin, když na každém vršku měl být větrník, aniž by někdo uvažoval o transportu vyrobené elektrické energie. Proto doufám v rozum a apeluji na chladné hlavy při hodnocení reality i vůči problematice uhlí.

0 0