Tohle jste o uhlí možná netušili

Většina lidí ví o uhlí pouze to, že se jedná o populární palivo, které nám dává teplo a elektřinu. Uhlí provází lidstvo již velmi dlouho, používá se ve všech zemích a dá se říci, že je na něm svět do značné míry závislý. Představíme si proto zajímavá fakta, o která jste možná ani netušili.
Uhlí je světově nejrozšířenějším fosilním palivem

Je hojnější než ropa a zemní plyn. Uhlí je nejvyužívanějším palivem zejména proto, že se velmi snadno těží, na rozdíl od ropy. Hned po ropě je uhlí rovněž nejvyužívanějším palivem pro výrobu elektrické energie. Uhlí se přemění na elektřinu tím, že se spaluje v peci, která zahřívá vodu. Z vody se odpařuje pára, která pohání turbínu generátoru, ta se točí a vyrábí elektrickou energii. Uhlí je nezbytné také pro výrobu železa a oceli.

Historie a složení

Uhlí bylo v minulosti převážně rostlinnou hmotou, která byla na dně moře, později byla zakryta vrstvou sedimentů a vlivem tlaku a času se přeměnila na uhlí. Je tvořeno převážně uhlíkem, ale také dalšími prvky, hlavně vodíkem, sírou a dusíkem.

Lignit a antracit

Různé druhy uhlí obsahují různé množství uhlíku. Čím více uhlíku uhlí obsahuje, tím je kvalitnější. Lignit (typ hnědého uhlí) obsahuje asi 40 – 60 procent uhlíku, zatímco antracit (druh černého uhlí) obsahuje více než 92 procent uhlíku. Antracit tvoří asi 1 procento světových zásob uhlí, těží se jen v několika zemích světa. Největší podíl světové těžby zaujímá Čína, mezi další producenty patří Rusko, Ukrajina, Severní Korea, JAR a další. Antracit se používá k vytápění, výrobě koksu a chemikálií. Je stáložárný, hoří horkým plamenem, vydává málo kouře. Mezi všemi druhy uhlí produkuje nejméně nežádoucích emisí. Lignit je druh hnědého uhlí. Je nejmladší a nejméně prouhelněné tzn. nejméně kvalitní. Jedná se o uhlí třetihorního původu a obsahuje zachované kmeny a menší či větší úlomky dřev. Lignit se používá v energetice a jako palivo

Zajímavost na závěr

Dostávají vaše děti od Mikuláše uhlí? Možná vás překvapí, že trend darování uhlí za špatné chování je populární v mnoha kulturách po celém světě.

Petr Skácel

Převzato z webu iuhlí

0 0