Toulavé boty lesního profesora ve svém rodném kraji.

Toulavé boty lesního profesora ve svém rodném kraji.


Stálá výstava v Renetě.
Ve dnech 14. – 16. 10. 2013 byl hostem našeho Klubu přátel hornického muzea (KPHMO), pobočky v Havířově Ing. Erich Václav, emeritní profesor Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, pracovník FAO OSN (ve výslužbě), a hlavně náš přítel a kamarád, rodák ze Staré kolonie v Prostřední Suché.

Za svého působení na Lesnické fakultě vychoval desítky odborníků pro naše i tropické lesy v Africe a Asií. Dlouhá léta pracoval ve službách FAO OSN jako expert na tropické a subtropické lesnictví. Napsal řadu odborných studií a své zkušenosti publikoval ve dvanácti knihách určených pro širokou veřejnost. 
Stálá výstava v Renetě.Za svého třídenního pobytu v Havířově uskutečnil celkem 5 besed a setkal se s řadou svých přátel a známých i „kolonioky“ ze Staré kolonie. Poutavě vyprávěl o svých zážitcích „lesnické živoucí fosilie“ (jak se sám označil) i o své jedinečné cestě kolem světa – proti času, kterou popsal ve své knize USA na dlani.

Na „projížďce“ na Godulu, Ropičku a Javorový se pochvalně vyslovil o dobré a cílevědomé práci v tomto polesí při obhospodařování lesních kultur. Vyjádřil  politování nad nedostatečnou ochranou proti kůrovci a nesmyslným založením „rezervace„ v části polesí.

Stálá výstava v Renetě.Pochválil naše krásné „Město stromů a zeleně“ a doporučil:

  • Založit vlastní arboretum – speciální sbírkou dřevin v Havířově se vyskytujících
  • V budoucnu možnost připojit k názvu H–VIROIS (zelený),nebo H-ARBOREUM (stromový), či H-FLORAE (květinový),
  • Zvolit MĚSTSKÝ STROM a pravidelně jej vysazovat do slavnostních alejí.

Stálá výstava v Renetě.

Vyjádřil přání, že si tohoto návrhu všimne některý z architektů nebo představitelů města.

V expozici Města a uhlí mu pracovnice předala diplom Čestného člena Městské knihovny Havířov.

Beseda v knihovně.

Milý Erichu, děkujeme Ti za krásné chvíle a poutavé vyprávění z 65 letého působeni v Praze a ve světě, za to, že jsi nezapomněl na „svůj kraj a své město – Město stromů a zeleně“. Přejeme Ti hodně tvůrčích sil, abys ve zdraví napsal další svou knihu „Veselých historek – tentokrát z rodného kraje“.

Za všechny Milan Šlachta, rovněž „synek ze Staré kolonie“.

2 0