Účet Polcarbo: Miliony tun uhlí, kilometry chodeb

Účet Polcarbo: Miliony tun uhlí, kilometry chodeb

S vytažením posledního vozíku uhlí nakopaného v porubu 11 3432 horníky Grzegorze Dąbka z úseku Krzysztofa Sędkowskiego na Dole ČSA se završilo i působení dodavatelské firmy Polcarbo v revíru OKD. Polská firma patřila k jedněm z nejstarších dodavatelů, zůstala za ní řada úspěchů a historických rekordů.

POLCARBO

Za své skoro třicetileté období firma zajistila těžbu ve výši 18,5 miliónu tun uhlí a vyrazila necelých 12 kilometrů nových důlních děl, napsal Měsíčník Horník.

Polcarbo založil Leszek Ryskalok dne 20. dubna 1992,“ přiblížil výrobně technický náměstek OKD Petr Škorpík. V samých začátcích působilo jen na Dole ČSM, jeho malé pracovní skupinky plnily úkoly ve zmáhání důlních děl, vybavování a likvidování porubů. Časem se tato firma rozrostla až na stavových 650 pracovníků v roce 2010.

To už její činnost neprobíhala jen na stonavské šachtě, ale i na ČSA, Lazech, Darkově a také Paskově,“ uvedl Škorpík. Na požadavek OKD vytvořilo Polcarbo v roce 1999 první rubáňový kolektiv a v roce 2003 druhý. Od roku 2009 se k nim přidaly dva kolektivy čelbové, které pak dvanáct let připravovaly těžební kapacity na lokalitách Dolu ČSM.

Horníci z Polcarba se nemalou měrou podíleli i na těžebních výsledcích OKD, především na Dole ČSM,“ konstatoval výrobně technický náměstek. V období let 2009 až 2020 se kolektivy této firmy pravidelně objevovaly mezi třemi nejlepšími v ročním fedrunku v OKD. Havíři od Grzegorze Dąbka zaznamenali na stonavské šachtě roční těžební rekord ve výši 798 679 tun z roku 2011. „Byl to symbolický dárek k dvacetiletému jubileu Polcarba v českém hornictví,“ uvedli tehdy z úseku Krzysztofa Sędkowskiego.

Razičský kolektiv hlavního předáka Janusze Ochmana držel na Dole ČSM rekord v nejvyšší měsíční klasické ražbě s výkonem 105 metrů od roku 2012 až do roku 2020.

O profesionalitě firmy Polcarbo svědčí i to, že její pracovníci fedrovali až do poslední chvíle v porubu 11 3432 na Dole ČSA, doslova pár hodin před ukončením těžby na této lokalitě, a pak společně s kolegy z českého rubáňového kolektivu vytlačili Dąbek a Sędkowski poslední vůz uhlí,“ podotkl Škorpík. S koncem „Armády“ se podle něj uzavřela jedna kapitola havířského umu a tvrdé práce zaměstnanců Polcarba v dějinách OKD.

Vedení děkuje všem bývalým i současným horníkům z Polcarba za desetiletí profesionálně a bezpečně vykonané práce při těžbě, ražení, zmáhání vybavování i likvidací,“ vzkázal Škorpík. Zvláštní poděkování jménem těžební společnosti vyslovil Leszku Ryskalokovi, který působil ve vedení polské dodavatelské firmy celých devětadvacet let. Mimochodem, Ryskalok získal v roce 2009 také nejvyšší tuzemské hornické vyznamenání v podobě Medaile Jiřího Agricoly předávané Českým báňským úřadem. „Do dalšího osobního i profesního života přejeme všem Polcarbákům hodně úspěchů, štěstí, zdraví a životního optimismu,“ uzavřel výrobně technický náměstek OKD

2 0