Uctili sv. Prokopa, hornického patrona

Uctili sv. Prokopa, hornického patrona
Hornické spolky v ostravské katedrále.

Klub přátel Hornického muzea Ostrava (KPHMO), Spolek krojovaných horníků při obci Stonava, Klub krojovaných horníků Dolu František a Koordinační komise hornických důchodců OKD vyslali jako obvykle své zástupce na oslavy svátku havířského patrona svatého Prokopa. Uskutečnily se koncem června v ostravské Katedrále Božského Spasitele.

„Prokopův svátek jako patrona našeho cechu slavíme od roku 1864. Novodobě došlo od roku 2013 k obnovení této tradice za přispění římskokatolické farnosti Moravská Ostrava, KPHMO a pana Zdeňka Poruby,“ upřesnil za ctitele hornických zvyklostí Jaroslav Kubánek. Letos se v Ostravě objevil na této vzpomínce i zástupce Spolku inženýrů a techniků v hornictví Marek Przystasz.

V katedrále organizátoři uspořádali menší výstavku fotografií ze starších ročníků prokopské slavnosti a promítaly se i na nich natočená videa. Před bohoslužbou za živé i zemřelé havíře napochodovali do svatostánku opět krojovaní horníci se svými prapory.

0 0