Uhí na Ostravsku-činnost a tradice Klubu přátel hornického muzea v Ostravě

Na Slezskoostravské radnici se připravuje výstava „Uhí na Ostravsku-činnost a tradice Klubu přátel hornického muzea v Ostravě“

Čtrnáct panelů, charakterizujících dané téma a vytvořených Klubem přátel hornického muzea v Ostravě,z.s., bude od 9. září 2016 (tradičního Dne horníků) vystaveno v chodbách Slezskoostravské radnice k jejichž prohlídce vás srdečně zveme.

Poprvé byly s mimořádným ohlasem vystaveny v reprezentačních prostorách Senátu Parlamentu České republiky v únoru letošního roku, následovalo jejich uvedení na odborné konferenci „České podzemí“ v petřkovickém Landek Parku (květen) a posléze v cechovně NKP Důl Michal v Michélkovicích. Po ukončení jejich výstavy ve Slezské Ostravě budou přestěhovány do Havířova a podle zájmu budou putovat do jiných institucí a škol.

Jejich uvedení na Slezskoostravské radnici má své historické opodstatnění. Slezská Ostrava měla v historii našeho černouhelného hornictví vždy mimořádný význam. Byla místem, kde bylo uhlí v roce 1763 nalezeno a kde se v Trojickém údolí od roku 1787 nepřetržitě těžilo. Teprve po 205 letech byla těžba ukončena na Dole Petr Bezruč a po dalších dvou létech i na ostatních dolech v Ostravě.

Již ve 20.letech 20. století byla Slezská Ostrava největším hornickým městem býv. Československa. Působilo zde 5 důlních společností. Byly vybudovány hornické kolonie, ve kterých žilo více než 50 % obyvatel. Z daní uhelných společností byly budovány školy, postavil se Učitelský ústav, soud a také Slezskoostravská radnice.Rozvoj Slezské Ostravy jako samostatného města skončil až po roce 1939.

V současné době pokračuje v tvrdé mezinárodní konkurenci těžba mocných slojí zejména na karvinsku a ukončena bude patrně okolo roku 2026. Protože byla započata v roce 1776, bude to 250 let po tomto datu.

Dřevo jako hlavní zdroj energie bylo v minulosti nahrazeno uhlím. V blízké budoucnosti však bude zřejmě postupně nahrazováno jinými, z větší části obnovitelnými zdroji.

Za Klub přátel hornického muzea v Ostravě

Karel Slíva

Panel

 

0 0