Ukončení těžby ani likvidace Lazů nemají poškozovat životní prostředí

Ukončení těžby ani likvidace Lazů  nemají poškozovat životní prostředí

Veřejné projednání možných vlivů konce těžby uhlí na Dole Lazy a následného útlumu této šachty na životní prostředí (takzvaná EIA) bylo krátké a bezproblémové. Proběhlo v Orlové počátkem třetího dubnového týdne; kromě zástupců těžařů, státu a odborníků na tuto problematiku dorazili jen úředníci z karvinské radnicea jeden občan.

„Nic už tedy nebrání vypracování studie EIA a na jejím základě vydání závazného stanoviska. To bychom mohli mít z ministerstva životního prostředí okolo prázdnin, což nám umožní činit další kroky v souvislosti s koncem Lazů,“ poznamenal manažer OKD pro rekultivace Radim Tabášek. Upřesnil, že po dokopání posledních dvou stěn – kombajnové 140 808 kolektivem hlavního předáka Ladislava Valíčka a pluhové 161 908 kolektivem Miroslava Pokorného – se rozjezd žádných dalších porubů nechystá. „V ohradníku jam by se to už nevyplatilo, důlně-geologické podmínky tam nejsou příliš vhodné,“ vysvětloval Tabášek. Zpřístupnění uhelných zásob v ostravských slojích by pak znamenalo prohubování jámy číslo 2 o dalších 500 metrů a mnohamiliardové investice.

Autorizovaný odborník na problematiku EIA Milan Macháček uvedl, že se neočekávají žádné výrazné vlivy, které by zásadně pozměnily území v dobývacím prostoru Lazy, a ani podmínky pro život a zdraví obyvatel. „Můžeme počítat s pohybem části silnice I/59, což je výpadovka z Orlové na Karvinou vedoucí okolo Dolu Lazy. Změny v terénu předpokládáme víceméně jen v ochranném pásmu jam – a ty by měly být pozitivní,“ přiblížil. Odmítl i nepříznivé vlivy na památky v okolí.

Útlum je schválený
Horníci přejdou na ČSA, Darkov nebo
ČSM, tři jámy budou zasypány, bu-
dovy zbourány, celý povrchový areál
šachty zmizí. To jsou postupné plány
společnosti OKD po útlumu Dolu
Lazy. „Představenstvo je projednalo
s jediným akcionářem – společnos-
tí PRISKO – již na podzim a poté
schválilo,“ upřesnil mluvčí firmy Ivo
Čelechovský. Poslední vozík lazec-
kého uhlí, které se začalo dobývat
před 130 lety, by měl být vyvezen
na povrch letos 31. října. „Důlní pole
se bude po ukončení posledních
dvou porubů považovat za vydobyté,“
doplnil.
0 0