Upozornění na seriály o dolech OKR

V říjnu loňského roku Občanské sdružení Za starou Ostravu společně s vedením s.p.DIAMO Hlubina - OSTRAVACIuspořádaly pro veřejnost prohlídku areálu Dolu Hlubina. Zájem předčil očekávání neboť přišlo více jak 600 zájemců. Byli to převážně bývalí pracovníci Dolu Hlubina, příp.jiných dolů, kteří přivedli své manželky, děti, vnoučata apod., aby je seznámili s různými pracoviští.

Kromě prohlídky nádvoří, strojovny, ohlubně, těžního stroje, starých koupelen, výstavy fotografií a dalších objektů zaznělo hodně otázek kdy důl vznikl, jaké měl názvy, jak vysoká je těžní věž, jak hluboká je jáma, jak výkonné byly těžní stroje, jak silné bylo lano u klecí apod. Celé akci byl také přítomen redaktor týdeníku HORNÍK Mgr.Libor Vidlička. Společně s průvodcem a členem Klubu přátel Hornického muzea Vítězslavem Hettenbergrem se dohodli, že by bylo vhodné, připravit seriál o všech utlumených dolech v OKR, kde by se řada otázek vysvětlila. Seriál o Signály - OSTRAVACIjednotlivých dolech OKR začal vycházet v týdeníku HORNÍK v lednu letošního roku a zatím každý týden, vždy ve čtvrtek, vychází jeden článek s historickou fotografii. Rukopis každého článku může mít pouze 25 řádků a proto údaje o historii každého dolu jsou co nejstručnější.

Vitězlav HttenbergerRedakce deníku Právo požádala vedení OKD, zda může otiskovat podobný seriál a proto každý pátek jsou uveřejněny v tomto deníku informace o některém z dolu OKR.

Kolonie ZvěřinaReakce na oba seriály jsou kladné, neboť řada bývalých pracovníků OKR řekla, že v minulosti nikdy nebyl čas se o historické údaje zajímat. Dále čtenáři oceňují, že po patnáctileté době, která uplynula od útlumů dolů v ostravské části OKR, se našly redakce, které svými články připomínají hornictví a jeho historii na Ostravsku.

Vítězslav Hettenberger

0 0