Úpraváři nepřestali s expedicí, využívali materiálů ze skládek

 Odběratelé uhelných produktů z úpraven společnosti OKD po přerušení těžby v revíru nepřestali dostávat nasmlouvané objemy. Vlakové soupravy jim nakládali v expeditech jak na Darkově, tak ČSM. Kromě toho tady zvládali i výlukové údržby a opravy. Informovali o tom vedoucí úpravářských provozů Radim Pavlík a Boleslav Frank.

Linky na prádle čekají na obnovení těžby.

„V období od 4. do 12. července se darkovská expedice zastavila kvůli obvyklé letní výluce. Nasazeny na ni byly kmenoví i dodavatelští zaměstnanci. Dělalo se například na venkovních sedimentačních nádržích Dorr, opravoval se těžkosuspenzní rozdružovač Drewboy, dále drtiče uhlí, potrubí, třídiče, flotátory,  přesypy a další,“ řekl Pavlík. Po výluce úpravna nenajela, čeká se na rozhodnutí o obnovení výroby v revíru.

 

Expedice probíhá z uskladněných zásob.

Expedice probíhá zuskladněných zásob. Nakládka pro zákazníky se ale rozeběhla. „A to praného koksovatelného i energetického uhlí, hrubého prachu či proplástku. Využíváme již vyrobených produktů ze zdrojů na skládkách na nádvoří, manipulačních plochách a částečně také zásobníků praného uhlí,“ popisoval vedoucí darkovské úpravny s tím, že v expeditu kladli vysoký důraz na obsah vody, popele, případně i výhřevnosti a koksovacích vlastností. Proměnlivé počasí s deštěm totiž úpravářům nehrálo do karet, řešili problémy s vodou
na skládkách.

Na stonavské šachtě zastavili prádlo taky. „Opravil se třídicí buben Bredford, těžkokapalinový rozdružovač Drewboy, nádrže prací kapaliny. Generálkou prošel také článkový dopravník za skipem. Měnily se některé velké přesypy, skluzy, potrubí, síta, potahy pásových dopravníků a jejich válečky,“ pokračoval Frank.

Z pozice vedoucího úpravny ČSM sdělil, že i tady šla veškerá červencová expedice ze zásob praného uhlí – výhradně UVPK – ukládaného především na konci loňského roku a v dalších měsících na skládce. „Využíváme toho, co jsme si, jak se říká, nasyslili. Stíháme tak pokrýt veškerou poptávku,“ konstatoval. Stonavské prádlo, jak doplnil, má i rezervu surového uhlí, takže může najet okamžitě v případě, když to bude potřeba.

0 0