Útlum-Jih začal zasypávat výdušnou jámu na Sviadnově

Útlum-Jih začal zasypávat výdušnou jámu na Sviadnově
Útlum-Jih zasypává výdušnou jámu, nad
níž je unikátní, chráněná kruhová těžní věž.

SVIADNOV – Společnost OKD provedla v pondělí 12. srpna první krok k fyzické likvidaci utlumeného Dolu Paskov, dnešního Útlumu-Jih. Zahájila zasypávání výdušné jámy ST I/1 na jeho sviadnovské lokalitě a zároveň v podzemí uzavřela poklopy a spustila separátní větrání na vtažné jámě ST I/2.

„Nezpevněný zásypový materiál transportují na ohlubeň výdušné jámy dva pásy TP 630 spolu s dopravníky TH 630 a TH 700, což je technologie vyklizená z dolu po předloňském ukončení těžby uhlí,“ upřesnil René Gadatsch, vedoucí paskovské dopravy. Kromě zaměstnanců z dopravy se na útlumových pracích začali podílet všechny úseky Útlumu-Jih, zejména záchranáři a elektrikáři.V souladu s projektovou dokumentací schválenou státní báňskou správou se do jámy ST I/1 nasype nejprve větší tříděné kamenivo a pak vlastní hlušina z paskovského odvalu a nakonec vrstva jemné – štětové – frakce kamení. Na ohlubni bude vybudován ohlubňový poval. Těžní věž kruhového průřezu zůstane jako kulturní technická památka.

Vedoucí dopravy René Gadatsch (vpravo) a elektrikář Radek Dětský u pásu s kamením.

„Do výdušné jámy se klasickým způsobem těžním strojem a klecí nefáralo řadu let. K jízdám na kontrolu jejího stavu sloužilo mobilní dopravní zařízení,“ pokračoval Gadatsch. Byť lokalita Sviadnov přestala být činná a hlavní ventilátor je už přes pět let odstavený, nadále pro ni platí báňské předpisy a nařízení jako pro každý jiný důl.

V den začátku likvidace chlapi i fárali do vtažné jámy, kde na úrovni prvního patra uzavřeli poklopy v jámové zátce. Větrání zde zahájili pomocí ventilátoru z povrchu. Záchranáři na stařičské straně současně uzavřeli poklopy na hrázi postavené na překopu spojujícím Sviadnov se Staříčem. Definitivně tak oddělili lokalitu Sviadnov od zbytku šachty Útlum-Jih. Postupně se teď bude začínat s plavením jámy ST I/2.

Elektrikáři Radek Dětský (vlevo) a Pavel Mičulka při zahájení likvidace jámy ST I/1.

„Vzhledem k tomu, že poslouží jako zdroj plynu pro účely degazace, budou v ní operace náročnější,“ konstatoval vedoucí dopravy. Zmínil postupné pokládání čtyř vrstev betonu, technologické přestávky s krácením plavícího potrubí a čerpáním vody, která se bude dole hromadit. Jámu pak zaplní cementopopílková směs a nahoře zase beton.

Historie sviadnovské šachty se začala psát na počátku šedesátých let minulého století, uhlí zde však těžili až od poloviny osmdesátých let – celkem bylo na této lokalitě vykopáno šest a půl milionu tun.

Článek převzatý z Informačního měsíčníku HORNÍK

0 0