V Chomutově se sešli horníci a hutníci z celé ČR

V Chomutově se sešli horníci a hutníci z celé ČR

Článek převzatý z webu POLAR Jiří Brzóska.

O uplynulém víkendu se v Chomutově sešli zástupci hornických a hutnických spolků z celé ČR, Slovenka, Polska a Německa. Na chomutovské krušení dorazili i nositelé hornických tradic z MS kraje, kam putovalo i jedno z významných ocenění Český Permon. V příštím roce setkání proběhne v Ostravě.

První setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR se uskutečnilo v roce 1997 v Příbrami. Hostitelem letošního, už 21. setkání bylo statutární město Chomutov, které tuto akci spojilo s městskými oslavami. 

„My jsme pořadatelské město už podruhé. Poprvé jsme Chomutovské krušení pořádali v roce 2012,“ řekl primátor Chomutova Marek Hrabáč.

Hornické tradice jsou pozitivně vnímány ministerstvem kultury ČR.

„Ministerstvo kultury se bude určitě v budoucnu snažit, aby navázalo další, daleko intenzivnější spolupráci s těmito spolky, právě pro uchování významného nemateriálního montánního dědictví,“ sdělila náměstkyně ministra kultury ČR Anna Matoušková.

Během Chomutovského krušení byly rozdány i sošky Českého permona. Tyto ceny jsou jedenkrát ročně udělovány v rámci celé České republiky osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic. Letošní ocenění za celoživotní dílo si z Chomutova odvezl Otakar Vavruška, dlouholetý pedagog VŠB-TU v Ostravě.

„Děkuji sdružení za udělení této ceny, velmi si toho vážím. Myslím si, že jsem ještě schopen pro to hornictví v budoucnu něco udělat,“ řekl oceněný Otakar Vavruška.

V příštím roce se setkání hornických měst a obcí ČR uskuteční v Ostravě. Pomyslné světlo svaté Barbory, převzala v zastoupení ostravské radnice Nadace Landek.

Foto galerie: Ing. Jaroslav Kubánek
Přijetí u primátora
Chomutovské krušení 2 část
Chomutovké krušení předání PERMONŮ

0 0