V Jeseníkách se možná bude opět těžit zlato

V Jeseníkách se možná bude opět těžit zlato

Vzestup ceny zlata na světových trzích byl důvodem obnovení průzkumu vydatnosti ložiska ve Zlatých horách. Státní podnik DIAMO tam nyní provádí odběry vzorků, aby se potvrdilo, zda je výhodné zlato těžit.

O tom, že v podzemí pod Příčným vrchem poblíž Zlatých hor se nachází ložisko zlata, není pochyb. Společně se zlatem se pod zemí nachází rovněž zinek, měď, stříbro či galium. V podzemí se nyní provádějí průzkumné vrty, ze kterých se zjišťuje obsah cenných kovů.

Na základě výsledků, které zde získáme, stanovíme výpočet zásob, vypracujeme studii proveditelnosti podle mezinárodních standardů a poté posoudíme, za jakých podmínek ekologických, ekonomických a technických by eventuálně bylo pro smysluplné otevřít tento důl a těžit,” řekl pro TV Polar ředitel závodu GEAM, DIAMO František Toman.

My víme, že v těchto prostorách, kde naši předchůdci vyvrtali desítky vrtů, tak to ložisko zachytili, ale už ho nedotěžili. Bohužel, abychom byli schopni hodnověrně to ložisko ocenit a rozhodnout o tom, jestli to je ekonomické dobývat, tak je to malé množství. Proto vrtáme do prostoru mezi jejich vrty a zpřesňujeme údaje o ložisku. Takže my víme kam a důležité je, že všech 1200 vrtů je digitalizováno a máme to ve 3D, takže kolega geolog ví přesně, kam ty vrty naprojektovat, aby se nám to ukázalo,” uvedl vedoucí projektu průzkumu Ladislav Pašek. Výsledky průzkumu by mohly být známy do dvou až tří let.

0 0