Valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

Valná hromada Sdružení  hornických a hutnických  spolků ČR

V pátek 25. 11. 2022 proběhla na Dole Michal v Ostravě valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky (SHHS ČR), přičemž akce se zúčastnilo na 27 hornických spolků ze 30. Na počátku přivítal plénum náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., který informoval přítomné o chystaném 27. Setkání hornických měst a obcí v Ostravě v roce 2023.

Nové předsednictvo SHHS ČR (foto: Pavel Virág)

Představeny a schváleny byly i zprávy o hospodaření a činnosti sdružení včetně schválení návrhu rozpočtu na rok 2023. Z důvodu úmrtí perkmistra SHHS ČR Ing. Miroslava Šťastného na počátku roku 2022 bylo nutné dovolit předsednictvo sdružení. Novým perkmistrem (předsedou) se stal Václav Dorazil ze s. p. DIAMO (Hornicko-historický spolek pod Ralskem), 1. místopředsedou Vratislav Klabouch (Společnost přátel Rudolfova), 2. místopředsedou Jiří Kunčický (Klub přátel Hornického muzea v Ostravě), tajemníkem
Pavel David (Cech příbramských horníků a hutníků) a pokladníkem Helena Tomšovská (Cech příbramských horníků a hutníků).

Nový perkmistr představil program sdružení na zbývající funkční období, kdy prioritami bude aktivní spolupráce s hornickými spolky v ČR a zahraničí, spolupráce s vysokoškolskými institucemi a organizacemi na rozvoji hornických tradic a hornictví. V neposlední řadě byla oživena myšlenka na zapsání „Skoku přes kůži“ do nehmotného kulturního dědictví UNESCO, přičemž bude vytvořena pracovní skupina k realizaci tohoto záměru. Valná hromada taktéž přijala do svých řad 31. spolek, a to Bratrstvo svaté Barbory ze Stříbra. Valná hromada se nesla v přátelském duchu a v konstruktivní diskusi horničtí přátelé rovněž velmi obdivovali montánní památky Ostravy.

Zdař Bůh!

Za Sdružení hornických
a hutnických spolků ČR
Ing. Václav Dorazil, Ph.D., MBA

0 0