Vánoční poselství

Vánoční poselství

Vánoční poselství
 • Jdi klidně uprostřed rozruchu  a spěchu a vzpomeň, jaký mír může být v tichu.
 • Pokud je to možné,bez ztráty tváře, vycházej dobře se všemi lidmi.
 • Říkej svou pravdu tiše a jasně, také oni mají svůj příběh.
 • Naslouchej ostatním, třeba  i omezeným a nevědomým.
 • Vyhýbej se hlučným a svárlivým, otravují ducha.
  Jestliže se budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným, neboť vždy se najdou lidé větší i menší než Ty.
 • Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů.
 • Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou, je to opravdové bohatství v proměnlivém duchu.
 • Buď opatrný ve svých záležitostech, protože svět je plný podvodu, ale nenech se tím zaslepit.
 • Mnoho lidí zápasí o velké ideály. A všude je život plný hrdinství. Buď sám sebou!
 •  Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynicky k lásce, neboť tváří tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako tráva.
 • Přijímej klidně, co Ti radí léta. Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.
 • Rozvíjej sílu ducha, aby Tě mohla chránit v nenadálém  neštěstí, a netrap se představami.
 • Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.
 • Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
 • Jsi dítětem vesmíru, ne méně než stromy a hvězdy, máš právo být zde.
 • Ač je Ti to jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má,  žij přesto v pohodě s Bohem, jakkoliv si to představuješ.
 • Ať jsou Tvé úkoly a usilování  v hlučném zmatku života jakékoliv, udržuj pokoj ve své duši.
 • Přes všechny nedokonalosti je to krásný svět.
 • Neumdlévej. Jdi za štěstím.

 

Text byl údajně nalezen v chrámu sv. Pavla v Římě L.P. 1696

Zavřít okno