Vážení členové Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a příznivci,

Vážení členové Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a příznivci,

Tato doba nepřeje naší běžné klubové činnosti a vůbec normálnímu způsobu života. Přesto se výbor snaží zajistit nutné věci pro další činnost klubu. V lednu měl výbor ještě normální zasedání, ale v únoru to již nebylo možné. Komunikace probíhá pomocí telefonu a emailu. zajišťujeme prostředky pro vydává HZ a případnou účast naších členů na setkání v Mostě. 10. – 12. 9. 2021. Sice se zpožděním vyšel HZ, jeho distribuce dube možná v okamžiku uvolnění cestování mezi okresy. Pro přispívatele do Hz, termín uzávěrky č. II je 2. dubna, doufám, že sledujete web. Termín konání plenární schůze je určen na 4. května. Samozřejmě je dnes všechno nejisté. Pro ty co ještě neměli možnost zaplatit členský příspěvek na tento rok prosím, aby před nakupování roušek a respirátoru si ty tři stovky schovali do prasátka.
Přeji všem hezké dny prožité ve zdraví
J. Kunčický
Zdař Bůh

5 0