Vážení kamarádi a spolupracovníci,

V úterý 14. května odešel na věčnou šichtu do hornického nebe skvělý člověk, kamarád, hornický patriot a organizátor, člen Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Všem nám bude velmi chybět
Navždy zůstane v naších vzpomínkách a sdílíme hluboký zármutek s jeho s jeho truchlící rodinou
Za klub přátel hornického muzea v Ostravě a výbor klubu
                                                                                                                            Předseda Jiří Kunčický

s politováním Vám sděluji smutnou zprávu, že dne 15.května 2024 náhle po krátké a těžké nemoci nás navždy opustil člen a tajemník Správní rady Nadace LANDEK Ostrava pan Ing. Jaroslav Kubánek. V jeho osobě ztrácíme významného a mimořádně pracovitého a obětavého kamaráda a spolupracovníka. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

                                            Čest jeho památce!

                                                                                                                              Ing. Jan Kurial, předseda správní rady

0 0