Vážení kamarádi, přátelé, členové našeho klubu,

Vážení kamarádi, přátelé, členové našeho klubu,

zatím je činnost našeho klubu stále ochromena. Uvidíme co bude dál a jakém časovém horizontu. Můžu Vám sdělit, že zatím platí setkání v Mostě 10. – 12.9.2021. V jakém rozsahu se uskuteční vzhledem situaci se ještě neví. Do konce měsíce musím odpovědět za

Jiří Kunčický

klub o naší účasti. Napíšu, že plánujeme autobus to je 40 osob. Zatím se neví jaký bude doprovodný program. Možná omezí počet účastníků. Vážení členové budu rád, když se ozvete a vyjádříte zda chcete na setkání jet, budu rád. Prosím pokud máte kontakty nebo setkáváte s členy, kteří nemají email sdělte jim to a i další informace. Plánuji neformální setkání na Landeku, aby další členové měli možnost zaplatit členské příspěvky, vyzvednou si kalendář a zpravodaje. Bohužel ještě mi předsedkyně redakční rady není schopna dodat HZ č.2. Samozřejmě měl být připraven na na 4.5.2021, kdy byla původně plánována plenární schůze. Paní předsedkyně se mnou přestala komunikovat. Chci, aby jste věděli jaká je situace s HZ.   

Vážený pan Poruba nás zve na mši svatou ke svátku sv. Prokopa patrona horníků, za zemřelé horníky a hutníky,

 která se bude konat ve čtvrtek 1.7.2021 v 18. hodin. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Kostel bude otevřen od 17. hodiny s možností komentované prohlídky. Parkování bude zajištěno vedle katedrály. Po mši bude obvyklý program na faře
   Těším se na setkání při této příležitosti, pokud to nepůjde dřív, zdraví Vás J. Kunčický
                              Zdař Bůh
5 0