Večerní hornický průvod

Večerní hornický průvod

V sobotním podvečeru, 25. února, se na Muzejním náměstí ve Stříbře, na pozvání Bratrstva sv. Barbory, sešlo několik desítek občanů města, stříbrští hasiči, permoníci – děti ze zdejší mateřské školy a další (odhadem 300 účastníků), >aby si připomněli událost starou již 217 let. Tehdy stříbrští horníci obdrželi od císařovny Marie Terezie, manželky císaře Františka II., hornický prapor a právo nosit své hornické uniformy.

Hornický průvod za svitu pochodní

Všechny přítomné přivítal předseda Bratrstva sv. Barbory Karel Neuberger a seznámil je s důvodem tohoto setkání. V minulosti 22. 4. 2023, od 9 do 14 hodin jsme tuto akci pořádali již šestkrát, takže letos, po delší době, jsme si připomněli tuto událost posedmé.

V 18 hodin se seřadil hornický průvod a vydal se za svitu loučí, baterek a lampionů tentokrát starobylou částí města (ulicí Plzeňskou, Jiřího z Poděbrad, Kostelní, Husovou a nazpět ulicí Benešovou k městskému muzeu). V čele šli nosiči se stříbrskými hornickými prapory, pak malí permoníci, hasiči, hudebníci z lidové školy umění pod vedením kapelníka F. Kratochvíla a následovali ostatní účastníci průvodu. Protože slušné počasí z celého týdne se nám náhle změnilo opět na zimní, něco pro zahřátí se náramně hodilo. Po skončení pochodu měli všichni příchozí možnost občerstvení a popovídání si.

Děkujeme všem a doufáme, že hlavně ti nejmenší si to užili. Pořadatelem akce bylo Bratrstvo sv. Barbory, Muzeum ve Stříbře a Městské kulturní středisko ve Stříbře.

Zdař Bůh!

Karel Neuberger, MBA
Hornický spolek Stříbro

0 0