VELKODOLY SE LOUČÍ

VELKODOLY SE LOUČÍ

1854 – 2021, od Gabriely po Darkov
vytěženo téměř 310 milionů tun

Závod 2 byl i přes omezené
možnosti rozvoje těžby na povrchu
z důvodu ochrany starých darkovských lázní nosnou těžební
lokalitou, o čemž svědčí vznik „Karvinského moře“

 

DARKOV – První zmínky o aktivitách spojených s těžbou uhlí v dobývacím prostoru dnešního Dolu Darkov se objevily v roce 1852, tj. před 169  lety. V samých počátcích těžby černého uhlí na Karvinsku vzniká v dobývacích prostorech skupinového dolu Darkov Důl Gabriela. Po Gabriele následovaly doly Hohenegger, Austria, Suchá – Stonava a Darkov. Postupným spojováním šachet vznikl takzvaný Velkodůl 1. Máj, jenž už záhy po válce překračoval v tunách milionové roční produkce.

Jáma Gabriela v roce 1856.

Nejstarší důlní závod Gabriela byl pojmenován křestním jménem manželky majitele, hraběte Žerotína. Po původních nesnázích spojených s explozí důlních plynů se sedmnácti oběťmi v roce 1856 (a prvním vyhlášením zákazu kouření v dole) či pozdějším vyhořením dřevěného zázemí závodu v roce 1859 došlo po změně vlastníka k pravidelné těžbě teprve v roce 1865.
V roce 1947 šachtu přejmenovali na Důl Unrra a v roce 1950 na Důl Mír.

Na důlním závodě Hohenegger se začalo dobývat uhlí od roku 1889, v roce 1946 byl tento důl přejmenován na Důl 1. Máj. Dolu Barbora se do roku 1920 říkalo Austria, přičemž zahájení těžby v roce 1909 předcházelo vyřešení problémů s přítoky vody při hloubení jámy. Na počátku padesátých let následovalo sloučení s Dolem 1. Máj. V listopadu 1960 pak hlásil první tuny uhlí nový podnik Suchá-Stonava, přejmenovaný v roce 1965 na Důl 9. květen.

V roce 1972, tj. před devětačtyřiceti lety, se započalo s budováním závodu 2 – Darkov, který se stal těžební základnou skupinového dolu

Důl Darkov – závod 2

Darkov. První uhlí z Darkova vyjelo na povrch před devětatřiceti lety. Kvůli složitým obfárávkám nových porubních kapacit i řadě organizačních změn se zde výroba konsolidovala teprve v polovině devadesátých let minulého století. Důl Darkov se proměnil na největší a nejvýkonnější středoevropskou šachtu dosahující těžby mezi 4,1 až 4,3 miliony tun ročně. Jen na samotném závodě 2 (kde z Ostravy přesídlila i správa společnosti OKD) od dubna 1982 do prosince 2020 vytěžili 53 931 900 tun.

„Na darkovském skupinovém dole a všech závodech, jež historicky těžily v jeho dobývacích prostorech, se dohromady za celou dobu hornické činnosti vytěžilo těžce představitelných 309 975 900 tun uhlí,“ komentoval těžbu závodní dolu Milan Andrýsek. V loňském roce se na těžbě Dolu Darkov podílely 4 poruby, konkrétně poruby 240 510s, 340 812j, 340 902 a 240 401. Ten úplně poslední porub 240 401 byl situován pod železniční tratí na sever od silničního mostu přes tuto trať v blízkosti Pomocného závodu Dolu Darkov a projevoval se mimořádnou seismickou aktivitou. „Bylo to především pro jeho krátkou délku okolo devadesáti metrů, která byla dána možnostmi řešení střetů zájmů na povrchu v okolí starých Lázní Darkov,“ vysvětloval závodní dolu s tím, že porub dobývaný horníky hlavního předáka Ladislava Valíčka a vedoucího úseku Petra Puffera podával pravidelnou těžbu, která byla limitována omezeným denním postupem porubu.

„V roce 2020 také finišovala i rozfárávka 36.a sloje 5. kry v dobývacím prostoru Darkov. Porub 236 501 začal těžit od počátku roku 2021. S těžbou porubů 236 501 a 236 502 se však už počítá na Důl ČSM, a to nově položenými pásovými dopravníky do zásobníku na 4. patře jeho severní lokality a následně na tamní úpravnu,“ doplnil závodní dolu.

 

Darkovské milníky
1 0