Vernisáž ve Stálé výstavní expozici “Historie psaná uhlím“ v Havířově pod názvem Poznej Havířov

Vernisáž ve Stálé výstavní expozici “Historie psaná uhlím“ v Havířově pod názvem Poznej Havířov

Dne 16. 10. 2017 se uskutečnila vernisáž výstavy“ Poznej Havířov“ v 1.patře  Společenského domu v Havířově-městě, Dlouhá třída 19.Výstavu zahájila kurátorka výstavy Bc. Michaela Kroupová, která poděkovala Nadaci Landek Ostrava za finanční přispění na uskutečnění výstavy a přítomné seznámila s tím, jak  bylo nutné po 2.světové válce obnovit zničený průmysl a rekonstruovat doly. Proběhl nábor do dolů-Lánská akce a byla potřeba výstavby nových bytů pro OKR. Od roku 1952 probíhala výstavba podle projektu ostravského Stavoprojektu.

Byla vypsána soutěž na název nového města padly  Baníkov,  Brigadov, Miskov,  Gavlasov,  Havířovany,  Ostravograd ,Rubačov,Uhlov atd. Zvítězil návrh pana Aloise Macury z Ropice  – Havířov. Pak 4. prosince 1955 byla Havířovu udělena městská práva a konaly se volby do MNV.


Jádro Havířova bylo postaveno ve stylu socialistického realizmu, zkráceně SORELA. Orientováno na sovětské vzory ve všech zemích RVHP, ale fasády byly zdobeny výtvarnými prvky z jihočeské renezance nebo pracovními motivy z ostravského prostředí -doly, hutě, strojírenství. Převládají sgrafita a sochařská výzdoba, mozaiky, zdobené portály vchodů, ozdobné mříže a kovaná zábradlí. Po roce 1955 došlo k politickým změnám a k úsporným opatřením. Začaly se vytvářet uzavřené bloky domů s dvorky. Celá oblast SORELY je dnes vysoce ceněná svým nadčasovým urbanistickým řešením.

V dalším období se začaly budovat restaurace a obchodní sítě. Později Havířov proslul tím, jak postavili na náměstí sochu Lenina, lidé si dělali legraci, že je správně umístěna, protože hledí a ukazuje do Budoucnosti (což byl název obchodního domu Budoucnost dnes ELAN).

Nakonec byl Havířov zabezpečen i lékařskou péči a kulturními domy. Přítomným byl promítnut historický film, který je majetkem města  Havířov.

Na závěr vernisáže poděkoval za účast předseda havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava  Ing. Jaroslav Čihař

 

0 0