Většina tepláren už má ekonomické problémy

Většina tepláren už má ekonomické problémy

Pokud se rozpadnou centrální soustavy vytápění, přibude v tuzemsku skokově množství malých, ale méně regulovaných zdrojů emisí, včetně CO2. Kvůli EU to tak může dopadnout.

„Chtěl bych se zeptat, která ze stran měla v programu, že se zlikvidují centrální výtopny a centrální zásobování teplem,“ položil s nadsázkou otázku na úvod svého vystoupení na semináři ve sněmovně předseda Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela. A protože se seminář jmenoval „Budoucnost české energetiky ve světle programů politických stran II,“ bylo to otázka položená na správném místě. Semináře se totiž minulý čtvrtek zúčastnili zástupci všech poslaneckých klubů, s výjimkou KDU-ČSL a TOP 09.

„Vy tady říkáte, že uhlí má být primárně pro teplárny. Ale jestli to takhle půjde dál, nebude mít to uhlí kdo pálit! Většina tepláren je totiž už nyní v červených číslech,“ pokračoval Drápela, který přes 20 let stojí v čele Plzeňské teplárenské a má tak osobní zkušenosti i informace z první ruky. „Centrální teplárenství již investovalo přes 25 miliard korun do ekologizace provozů. Ale ceny emisních povolenek stoupají a berou nám další miliardy. Teplárny přitom zásobují 3,5 milionu lidí,“ připomněl ředitel význam teplárenství. A zároveň popsal, jak na odvětví působí souhrnné zdanění, způsobené především cenou emisních povolenek.

„Od roku 2017 se nám zpětinásobily daně. V roce 2017 jsme státu zaplatili 1,5 miliardy, v roce 2018 to bylo 4,5 miliardy, letos počítáme s 8,7 miliardy a v roce 2020, pokud cena povolenky dál poletí nahoru, tak předpokládáme téměř 13 miliard korun. To nevydrží ani firma, kterou bude řídit Bill Gates,“ vypočítal Tomáš Drápela, jak na sektor působí emisní povolenky.

Důvod, proč jsou teplárny v této situaci, popsal poslanec Petr Pávek (Starostové) v selhání státní správy. „Ta měla v Bruselu vysvětlit, že to východní Evropě máme zařízené jinak, protože Západ naše teplárny nezná,“ konstatoval Pávek, proč EU vnímá teplárny stejným způsobem, jako uhelné elektrárny. Proto musí platit emisní povolenky. Na rozdíl od decentralizovaných domovních výtopen, které západní zem znají.

„Stát nám bere peníze z povolenek, ale už nám je nedá zpátky na to, abychom mohli změnit technologie a uhlí přestat používat,“ pokračoval Drápela, který připomněl i aktuální rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým teplárny přišly o miliardu korun podpory.

Ředitel Plzeňské teplárenské upozornil i na důsledky možného rozkladu systému centrálního zásobování teplem. „Dojde k rychlému nárůstu množství místních výtopen, které nejen neplatí povolenky, ale také je nad nimi jen minimální emisní dozor. Je to scénář, který právě probíhá například v Jablonci,“ popsal.

Plyn je pouze doplňkový zdroj

Před vystoupeními jednotlivých zúčastněných poslanců promluvila také šéfka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská. S ohledem na zatím stále pozitivně vnímanou roli plynu (ač jde také o fosilní palivo, z jehož spálení vznikají emise, včetně skleníkového CO2), bylo její vystoupení spíše prezentací možností plynu. „Máme v zásobnících tolik plynu, že pokryje tříměsíční spotřebu republiky v objemu, jaký je potřeba v únoru, který je nejchladnějším měsícem,“ ubezpečila šéfka svazu. Zároveň upozornila i na to, že pouze dvě procenta plynu přitékají do Česka z východu. Diskutující poslanci ovšem následně upozornili na to, že plyn „z východu“, tedy z Ruska se do republiky dostává nejen přímo z východu.

„Plyn může velmi pomoci s dekarbonizací domácností a dopravy,“ připomněla Kovačovská. Stihla se dotknout i dalších často zmiňovaných způsobů (nejen) vytápění – pálení biomasy, spaloven odpadů a pálení biometanu. „Biomasy jednoduše není dost na pokrytí potřeb. Získat povolení na stavbu spalovny komunálního odpadu je prakticky nemožné,“ konstatovala. „Biometan je dobrá cesta, ale jeho prostřednictvím můžeme zajistit maximálně jen asi 10 procent spotřeby,“ dokončila. „Velkou budoucnost má před sebou vodík,“ zdůraznila ředitelka svazu na závěr.

„Plyn je levný, protože musí cenově konkurovat uhlí. Jakmile bude na trhu jen plyn, cena se změní,“ poznamenal Pavel Pustějovský (ANO). „Co se týká povolenek, tak průmysl je na tom ještě hůř, než teplárenství. Protože průmysl nemůže promítnout ceny povolenek do cen produktů, aby neztratil konkurenceschopnost,“ dodal předseda Podvýboru pro energetiku. Cesta k řešení situace v teplárenství bude podle něj ještě dlouhá.

„Podíl plynu bychom nezvyšovali, ani nesnižovali, je to doplňkový zdroj,“ uvedl za ODS Zbyněk Stanjura. „Dopad malých neměřených zdrojů vytápění na životní prostředí je samozřejmě horší, než jednoho velkého, měřeného a sledovaného zdroje,“ řekl k možnému rozpadu centrálního teplárenství. Podle jeho názoru by celému problému pomohla široká osvěta. Jakmile jeho podstatu pochopí členové SVJ, začnou sami tlačit na poslance, aby teplárnám pomohli, domnívá se poslanec.

Předseda Hospodářského výboru Radim Fiala (SPD) se k situaci teplárenství vyjádřil také. „Vnímáme blížící se krizi. Je potřeba rychle najít řešení, při kterém ochráníme i peněženky odběratelů,“ shrnul stanovisko své strany. Že jde o životní standard 3,5 milionů lidí, si uvědomují i další poslanci. Například Petr Třešňák (Piráti). „My likvidaci centrálního teplárenství určitě v programu nemáme, a nechceme ji,“ řekl. I Třešňák zmínil biomasu jako dílčí řešení. „Použití biomasy není všespásné. A navíc se kvůli ní doslova vyluxuje les, což ohrozí jeho další funkce,“ dodal.

Petr Pávek se ohradil proti tomu, že by poslanci byli ti, kteří tlačí teplárenství ke dnu. „Snížili jsme DPH na teplo, abyste měli alespoň nějakou kompenzaci,“ připomněl všem. „Ale vy výhledu je možné, že centrální vytápění skutečně zanikne,“ varoval jako jediný z poslanců před neoblomností bruselských poslanců a Evropské komise.

„U plynu jsme prakticky stoprocentně závislí na dovozu, což se politicky využívá. EU by se k plynu měla jasně vymezit,“ řekl ve svém příspěvku Leo Luzar (KSČM). Na téma teplárenství poznamenal, že v této oblasti poněkud zaspala osvěta. „Centrální vytápění je něco jako rodinné stříbro,“ dal jasně najevo, jak k této problematice přistupuje jeho strana

Článek převzatý z webu: iUHLI.cz

0 0