Výkonný ředitel: OKD má budoucnost!

Výkonný ředitel: OKD má budoucnost!

Nový předseda představenstva a výkonný ředitel firmy OKD Boleslav Kowalczyk. Foto: OKD

Výkonný ředitel: OKD má budoucnost!

Uhlí v tomto regionu se těží už bezmála 250 let. První zmínky o průmyslové těžbě  jsou z roku 1776, kdy hrabě Larisch začal kopat sloje, které ústily na povrch v lokalitě dnešního ČSA. Dnes můžeme zcela  s jistotou prohlásit, že dobývání uhlí v tomto regionu už vstoupilo do závěrečné fáze. Nicméně určitá část zásob tu ještě je a tak se nabízí otázka: Co dále?

Stát je vlastníkem nerostného bohatství v ČR a tím pádem i černého uhlí v OKD. Stát také schválil Horní zákon, který hovoří o hospodárném  využití ložiska. Ale byl to také stát,  který umožnil na konci 90. let minulého  století převzetí OKD různými podnikatelskými subjekty, jejichž cílem evidentně nebyl zájem rozvíjet OKD, ale maximalizace svých zisků, což nás v konečném důsledku dovedlo až k insolvenci. Z té jsme se dostali schválením reorganizačního plánu a na základě tendru, který  posléze proběhl, nás opět vlastní stát.

A já si myslím, že cílem státu i OKD by mělo být vydobytí již zpřístupněných či jednoduše zpřístupnitelných zásob a důstojné ukončení těžby včetně zasypání jam, konečné odstranění následků hornické činnosti a využití areálů šachet pro jiné účely. K tomu je však nutno zpracovat plán stanovující, jaké partie slojí a důlních ker se ještě vytěží, a určující termíny, kdy se jednotlivé části OKD budou uzavírat.

Podle mého názoru je také nutné brát ohled na zdejší průmyslový region, který je svým způsobem na uhlí závislý a potřebuje čas na to, aby se přetvořil z těžkého průmyslu na jiná odvětví a obory. Z předchozí úvahy mi vychází, že je nanejvýš vhodné posunout termín ukončení těžby v OKD přes rok 2024.

Výhody pro region?
Udržení zaměstnanosti, zachování kupní síly, zajištění energetické bezpečnosti  (240 tisíc bytů v tomto regionu je závislé na teple z černého uhlí), cenová protiváha proti cizímu uhlí…

Němci takový plán vytvořili a schválili v roce 2007 s tím, že veškeré hlubinné hornictví ukončí k 31. prosinci 2018. A tento plán důsledně uskutečnili.

My jsme takový plán připravili také. A oproti německému – kdy tam dotovali hornictví ročně částkou okolo 2,6 miliardy eur – je ten náš samofinancovatelný. To znamená, že pokud nedojde na světových trzích k extrémnímu dlouhodobému propadu cen uhlí, pak stát do OKD nemusí dát žádné peníze.

Náš plán počítá s těžbou v OKD do roku 2030, ale na skutečný termín ukončení bude mít vliv i mnoho dalších aspektů. Ještě není rozhodnuto, ale v určitém momentě bude nutné oznámit, kdy nastane konec OKD.

Stanovení tohoto termínu je důležité pro horníky, pro naše odběratele uhlí i naše dodavatele, pro celý tento region. Stát by se měl starat o své bohatství, a proto by měla být zřízena široká skupina odborníků z mnoha oblastí, kteří budou řešit strategické suroviny státu (uhlí, lithium, uran). Mám za to, že výsledkem práce této komise by mohlo být i schválení plánu ukončení těžby v OKD.
Zdař Bůh!

Boleslav Kowalczyk, předseda
představenstva a výkonný ředitel OKD