VÝPRAVNÁ HORNICKÁ KNIHA – KATALOG

NTM

Národní technické muzeum v Praze vydalo v roce 2015 výpravnou publikaci s názvem Katalog expozice hornictví, Rudný a uhelný důl. Katalog byl vydán u příležitosti znovu otevření hornické expozice v Národním technickém muzeu (NTM) po její rozsáhlé rekonstrukci. Autory jsou realizátoři expozice Martin Přibil (*1975), pracovník NTM a Karol Šmehl (*1986), bývalý pracovník NTM.

Kniha je vyhotovena v lepené vazbě ve formátu B5 (176×250 mm), má 362 stran a jde o první vydání s ISBN 978-80-7037-238-8. Publikace má rozsáhlý seznam poznámek, bohatý rejstřík a také abstrakt v anglickém jazyce. Nad rámec katalogu je uveden seznam současných hornických muzei a skanzenů a zpřístupněných dolů v ČR (vč. odkazů na internetové stránky www). Bohatý je seznam související literatury, periodik, archívů a slovník hornických výrazů. Svoji obsáhlou náplní značně překračuje obvyklý rozsah výstavních katalogů.
     V úvodní části publikace je připomínána historie expozice v NTM a osobnosti , kteří se na jejím budování podíleli od založení. Před popisem exponátů uvádí historický vývoj hornictví od pravěku až do přelomu 20. a 21. století.

Hlavní náplní katalogu jsou fotografie a popis jednotlivých exponátů, kterých je okolo dvou set, hodně je jich unikátních. Popis vystavených předmětů je v katalogu značně rozšířen o související podrobnější texty, další fotografie, obrázky, kresby, a důlní mapky. Hlavní naplň uzavírá popis a schematický nákres simulovaných dolů, které se nacházejí ve 2. a 3. suterénu muzea.

Publikace představuje reprezentativním a zajímavým způsobem širokou kolekcí hornických exponátů v NTM a jejich vyobrazení. Kniha tak podává plastický obraz vývoje nástrojů, pomůcek a metod hornické činnosti ve všech historických epochách. Systematicky popsané výstavní předměty názorně ukazují jejich vývoj v hornictví od pravěku až do dnešní doby.

Lze konstatovat, že kniha je zdařilou a velmi výpravnou publikací s perfektními fotografiemi, kvalitním provedením kreseb a důlních mapek, kvalitním tiskem na křídovém papíru. Tiskařské provedení a vzhled knihy svoji vysokou úrovní nemá obdoby v daném oboru.

Knihu lze považovat za cenný příspěvek pro paměť na zanikající hornictví. S ohledem na obsáhlou a širokou naplň je možné ji využívat nejen při vlastní návštěvě hornické expozice, ale i pro obeznámení a poučení odborné i laické veřejnost o dějinném vývoji uhelného, rudného i nerudného hornictví.

Ing. Jaroslav Klát

0 0