Výsadba dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Výsadba dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí  Panny Marie v Mostě

Na svahu mezi hradem Hněvín a jezerem Most vzniká nové odpočinkvé místo. Náš podnik zde prostřednictvím střediska Kohinoor realizuje projekt výsadby dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Tento kostel musel být v roce 1975 přesunut kvůli postupující těžbě hnědého uhlí o více než 840 metrů. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinessových rekordů tisíciletí jako nejtěžší předmět přepravovaný po kolejích, protože jeho celková váha činila 12 tisíc tun.

Odpočinkové místo se nachází na břehu jezera Most

Na původním místě probíhá výsadba celkem 45 ks stromů a 26 ks. keřů ve tvaru obvodových zdí a vyznačení umístění oltáře. Výsadba má sloužit jako přírodní pietní připomínka jedinečného přesunu této historické památky, ze které je také krásný výhled na jezero Most. Obvodové zdi tvoří 28 stromů kaštanovníku setého, příchod k místu, kde stával oltář, lemují sloupovité třešně a oltář představují 3 bílé moruše. Celý areál ještě doplní 26 keřů tavolníků popelavých. Cesty jsou vysypané drobnými bílými kamínky a osazeny budou také informační tabule a lavičky.

Celý projekt je hrazen z Programu určeného na odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Žadatelem je státní podnik DIAMO, projektovou dokumentaci zpracovala společnost B-PROJEKTY Teplice, s. r. o., zadavatelem je Ministerstvo financí ČR a zhotovitelem firma REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most a.s.

Ing. Hana Volfová
odbor komunikace

 

0 0