Vyšla nová publikace o uranu

V srpnu 2016 vyšla v nakladatelství Kuttna nová kniha autorského kolektivu (P. Pauliš, K. Babka, J. Sejkora, P. Škácha) „Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště“, avizovaná v jednom z předchozích čísel občasníku DIAMO.

Uran

Tato odborná publikace monograficky shrnuje původní výsledky mineralogického výzkumu všech 130 minerálních druhů s obsahem uranu zjištěných v České republice, včetně nejnovějších objevů, které nebyly v odborné literatuře dosud publikovány.

Uran

Objemná (570 stran) celobarevná publikace je uvedena přehledem komplikované a v některých obdobích i tragické historie vyhledávání a dobývání uranových rud v České republice a podrobným přehledem vybraných 22 uranových ložisek, rudních a mineralogických výskytů, na kterých byla zjištěna zajímavější uranová mineralizace. Vedle textu jsou jednotlivé lokality charakterizovány fotografiemi, které dokumentují jejich historický i novodobý stav, příp. i geologickými mapkami či řezy. Nejvíce prostoru v knize získal náš
mineralogicky nejbohatší revír Jáchymov a největší český uranový revír Příbram.

Těžištěm knihy je podrobný popis a vyobrazení všech minerálů uranu zjištěných v České republice. V současné době je jich u nás známo 130, z nichž 30 bylo u nás poprvé popsáno (většina v Jáchymově).

Kniha, která vyšla v poměrně malém nákladu, obsahuje 90 nově zpracovaných map a geologických řezů, přes 310 historických i současných fotografií lokalit a více než 470 fotografií minerálů.

Knihu lze (do vyprodání zásob) zakoupit u jednoho z autorů (možné je i zaslání poštou) na tel. č. 606 175 088;
petr.paulis@post.cz;
http://mineralypaulis.cz/.

Karel Babka

0 0