Významná osobnost města Orlová je KAREL BUDIN in memoriam.

PANÍ MARIE BUDINOVÁ PŘEVZALA ZA MANŽELA OCENĚNÍ PRO VÝZNAMNOU OSOBNOST MĚSTA ORLOVÉ 🏅
Koncem minulého týdne přivítalo vedení města na úřadě paní Marii Budinovou. Paní Budinová převzala za svého manžela, pana Karla Budina, ocenění pro Významnou osobnost města Orlové. Toto ocenění město loni udělovalo poprvé v historii. Kromě pana Budina byl v této kategorii oceněn také první polistopadový starosta Ing. Ivo Kotaba. Pan Budin si ale své ocenění nestihl převzít, neboť 17. září 2020 odešel na věčnost 🖤
Vedení města si ocenění pro tak významnou osobnost orlovského společenského života, jakou pan Budin bezpochyby byl, velmi přálo předat, a proto si cení skutečnosti, že paní Budinová pozvání přijala a ocenění převzala 💐
Na setkání vyjádřil starosta Mgr. Miroslav Chlubna přání zajistit dotisk knihy Za starou Orlovou, kterou společně vydali Karel Budin a Ing. Luboš Plucar. O knihu je velký zájem a první vydané výtisky byly prakticky ihned rozebrány. Po domluvě s paní Budinovou a Ing. Plucarem by město chtělo nechat vyhotovit dalších 200 kusů a tyto nabídnout občanům k zakoupení v informačním centru ℹ️