Ward Leonard

Ward Leonard

Když se řekne Ward Leonard, zní to tajemně, až vznešeně, ale jen zasvěcení vědí, o čem je řeč. Přesto se skloňovalo toto jméno na středisku Důl odštěpného závodu ODRA víc, než je zdrávo. Celým jménem Harry Ward Leonard byl americký elektrotechnik a vynálezce elektrického soustrojí, které spatřilo světlo světa na přelomu 19. a 20. století v USA, a spolupracoval s T. A. Edisonem. Jeho vynález – měnič – řídí výkon a otáčky elektrických motorů.Na tomto principu plynulého řízení pracuje i naše soustrojí těžního stroje 2B 4516 pro jámu č. 5/1 na lokalitě Žofie v Orlové. Bohužel elektromotor tohoto Ward Leonardova soustrojí začal vykazovat nedostatečný izolační stav vinutí a celého izolačního systému, což bylo potřeba okamžitě řešit a omezit činnost těžního stroje na nezbytně nutný provoz.

Oprava elektromotoru Ward Leonard

Během zpracování zadávacích podmínek a doplňující diagnostiky byly zjištěny další podstatné nutné prvky pro opravu elektromotoru vyrobeného a instalovaného v r. 1964. Elektromotor byl po celou dobu součástí budovy těžního stroje. Mezi zaměstnanci dnes již není nikdo z pamětníků jeho instalace. Od té doby proběhly jen pravidelné revize a běžné standardní opravy. Nyní musel stroj do dílen se specifickým vybavením. Měla by následovat částečná demontáž a transport, což byl jeden z požadavků zadávacích podmínek pro opravující firmu.

Pro realizaci opravy jsme oslovili 7 firem, zabývajících se podobnými opravami, některé z nich již během let upustily od oprav takto relativně velkých a výkonných elektromotorů. Jediná firma, která podala nabídku, byla Hansen Electric, spol. s r.o.

Následovala demontáž, transport a samotná oprava elektromotoru v dílnách zhotovitele. K provedení revize byla firmou použita technologie termovize, polarizačního indexu a poměru dielektrické absorpce. Samotná oprava dle časového harmonogramu.

V průběhu opravy však byla zjištěna podstatná anomálie ve spojce dynama. Následovala jednání, kde se projednával jak legislativní, tak praktický postup opravy. Zmíněná spojka se musela bezpodmínečně nahradit, to znamená vyrobit. Ve výsledné konzultaci bylo rozhodnuto o zpracování výkresové dokumentace a navržení spojky pro dynamo včetně úpravy hřídele motoru opravující firmou. Oprava se sice protáhla o další týdny, vše však mělo zdárný konec.

Výsledkem je skutečnost, že elektromotor Ward Leonardova soustrojí těžního stroje 2B 4516 pro jámu è. 5/1 na lokalitě Žofie v Orlové byl během měsíce března 2019 namontován a po zkušebním provozu opět jede! Toto je velice dobrá zpráva nejen pro všechny zainteresované na středisku Důl odštěpného závodu ODRA, ale také dobrá zpráva pro Harryho v elektrotechnickém nebi.

Miroslav Ševčík
důlní mechanik, o. z. ODRA
Článek převzatý z Občasníku DIAMO

0 0