Začalo zasypávání výdušné jámy na likvidovaném 9. květnu

Začalo zasypávání výdušné jámy na likvidovaném 9. květnu
Ovládání pásového dopravníku pro zasypávání na ohlubni.

 

Dodavatelé z firmy Slezská důlní díla (SDD) začali v pátek 11. ledna v 10.30 dopoledne zasypávat výdušnou jámu Su – Sto III na utlumené lokalitě Dolu 9. květen. Informovali o tom specialista pro legislativu Pavol Mlynarič a specialista technické likvidace Bohdan Krzywoń z odboru restrukturalizace OKD.

„Z úpravny ČSM bylo na nádvoří této lokality navezeno sedmadvacet tisíc kubíků hlušiny. Postupně se bude doplňovat další certifikovaný nezpevněný materiál do celkového objemu devětatřiceti tisíc kubíků,“ popisovali závěr přípravných prací. K těm patřila také instalace pásové linky se dvěma dopravníky TP 630 a dvěma hřeblovými dopravníky TH-700. Jámu Su – Sto III o průměru sedmi a půl metrů vyhloubenou v 50. letech minulého století do hloubky 813 metrů by měli chlapi z SDD pod vedením Petra Vorla zasypat během tří týdnů. „Předpokládáme denní postup padesát až pětapadesát metrů. Před zahájením prací každý den uskutečníme monitoring jámy, kdy do ní spustíme na laně zařízení k měření metanu i dalších plynů a také dosažené hloubky zásypu,“ přiblížili.

Po dosažení kóty – 47 metrů dodavatelé v jámě zřídí dva separační větrní kanály a přisypou dvouapůlmetrovou štěrkopískovou separační vrstvu. „Větrní kanály se podle
plánu zaplaví cementopopílkovou směsí CPS 5 a od kóty minus osm metrů se vytvoří betonová zátka až po kótu nula,“ vysvětlovali Mlynarič s Krzywońiem.

Betonovou zátku postaví SDD také ve vtažné jámě Su – Sto I, a to na jejím nejvyšším – šestém – patře. „Vybudovanou ji budou mít za půl roku. Pak bude následovat plavení cementopopílkovou směsí CPS 2. Uzavřena bude opět beto-novým povalem,“ doplnili Mlynarič s Krzywońiem s tím, že likvidace jámy, která zůstane jako plynová, potrvá až do příštího roku.

0 0