Začátek prosince byl ve znamení oslav patronky havířů sv. Barbory

HORNÍ SUCHÁ, OSTRAVA, STONAVA – Prosincový svátek patronky havířů sv. Barborky byl i letos spojen s velkou aktivitou hornických klubů a spolků podporovaných Nadací OKD. Společná setkání s oslavami pořádali jak v Horní Suché, tak v Ostravě. Ve Stonavě měli pro změnu tradiční skok přes kůži.

Hudební vložka pro bývalé havíře z Františka.

Barborku (svátek byl v pondělí 4.) si připomněli hned v pátek 1. prosince v Dělnickém domě v Horní Suché Klub hornických důchodců Dolu František. „Slavnostní akt zahájil předseda Roman Konopka, který uvítal přítomné a dal pokyn pěveckému sboru Slavíci k přednesení hornické hymny. Následovaly vánoční písně v provedení souboru Slavíci. Vystoupili také sourozenci Tůmovis vánočními písněmi hranými na klarinet jako duet i jako sóla. Pak následovala volná zábava pod taktovkou Aloise Ryby. O občerstvení u baru se vzorně starali manželé Pawlasovi,“ popsal atmosféru Jaroslav Kubánek z KPHMO.

Prezidium na IX. Skoku přes kůži.

V sobotu 2. prosince proběhl šachťák ve Stonavě v PZKO pod taktovkou Spolku krojovaných horníků (tradici započal při stém výročí založení). „K uctění tradic hornických jsem svolal na tento den sessi havířů šachtic stonavských, jakož i jejich příznivců, na IX. Skoku přes kůži,“ komentoval to jeho předseda Tomáš Hejda. V prezidiu nechyběl generální ředitel a předseda představenstva OKD Roman Sikora (Slavný a vysoký adlát levolevý) a jednoho z kontrárií umně zastal závodní Dolu ČSM Karel Blahut. Slavným, vysokým a neomylným prezidiem byl ředitel HBZS Ostrava Josef Kasper.

Klubová Barborka KPHMO v Petřkovicích.

Den po svátku havířské patronky v úterý 5. prosince přišla výroční chvíle pro celý KPHMO v sále kulturního domu v Petřkovicích: Klubová Barborka! „Setkali se zde členové z ostravské, havířovské i karvinské pobočky. Na programu bylo předávání pamětních medailí, blahopřání jubilantům, bilancování roku. O hudební vložku se postarali hudebníci ze skupiny Horničtí kamarádi, v minulosti si říkali Kuferkoři či X-tet, pod vedení šéfdirigenta Milana Bystroně. Měli jsme i spoustu hostů jako perkmistra Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a náměstka ředitele státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Odra, Václava Dorazila, ředitele hornického muzea Landek Park Jána Hlobila, ředitele Nadace LANDEK Ostrava Josefa Gavlase, kastelána památkového Dolu Michal Vojtěcha Poláška s manželkou, polské horníky zastupoval Marek Przystasz z SITG Rybnik,

popisovala za KPHMO
Kateřina Polínková.

1 0