Záchranáři pomohli ke světovému rekordu

Záchranáři pomohli ke světovému rekordu

Ve dnech 29. července až 3. srpna probíhal v Hranické propasti na Přerovsku průzkum a mapování zatopených částí propasti. S obslužnými činnostmi pomáhali naši báňští záchranáři z Ostravy. Během náročných ponorů padl světový rekord v naměřené hloubce propasti.

Příprava robota k ponoru do propasti (foto: M. Strnad)

Hranická propast se nachází v přírodní rezervaci Hůrka nedaleko Zbrašovských aragonitových jeskyní. Průzkum byl zaměřen na zatopené části propasti s označením Jezírko, Severozápadní kanál, Mokrá rotunda a Lift I. Akce se zúčastnili členové České speleologické společnosti z Hranického krasu v čele s předsedou Michalem Gubou, odborníci z Maďarska, Portugalska, lidé z Mendelovy univerzity, kteří se podíleli na dlouhodobém výzkumu propasti, a samozřejmě báňští záchranáři z odštěpného závodu HBZS Ostrava státního podniku DIAMO. Vzhledem k tomu, že hloubkový ponor byl náročný, byli osloveni i záchranáři Záchranného útvaru v Hlučíně, kteří měli na starosti mobilní hyperbarickou komoru. Tato komora byla připravena po celou dobu průzkumu, kdyby došlo k potápěčské nehodě.

Hlavní průzkum prováděl speciální podvodní robot z Maďarska, kterého vyvinula firma UNEXMIN GeoRobotics Ltd. z nadnárodního grantu. Tento robot měl za úkol naskenovat části zatopené propasti a získat tak základní údaje pro vy- tvoření 3D mapy. Poslední naměřená hloubka z roku 2016 dosahovala hloubky 404 metrů. Nyní byl vytvořen „nový světový rekord“, kdy speleologové naměřili hloubku 450 metrů. Dna propasti však stále nedosáhli kvůli technickému omezení podvodního robota. Dle slov předsedy České speleologické společnosti z Hranického krasu, Michala Guby, už shání podvodního robota, který by byl vybaven sonarovou technikou s dostupností 1 500 metrů. Dle výzkumu a hypotéz se uvádí, že hloubka propasti by mohla dosahovat kolem 3 000 metrů, někteří uvádějí i hloubku kolem 40 kilometrů.

Jsme rádi, že na této tak významné „akci“, o které informovala i média, se mohli podílet členové Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava.

Jan Šulej
útvar výchovy, výcviku a taktiky
o. z. HBZS

0 0