Záchranáři z HBZS v Ostravě představili svou činnost

Záchranáři z HBZS v Ostravě  představili svou činnost

Příležitost blíže se seznámit s činností odštěpného závodu HBZS v Ostravě se naskytla 4. března 2021 skupině 6 zaměstnanců z ředitelství s. p. DIAMO a z odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem. Role průvodce se ujal náměstek ředitele o. z. HBZS pro ekonomiku a personalistiku Ing. Jaroslav Suchel, který byl od roku 1982 až do roku 2018 aktivním báňským záchranářem a který představil činnost závodu od zajištění výjezdů přes výcvikový prostor tzv. „dýmnice“ až po specializované činnosti jednotlivých pracovišť.

Ing. Suchel popisuje vybavení výjezdového vozu

Prohlídku zahájil Ing. Suchel v garážích speciálních záchranářských vozidel, kde se zastavil hned před prvním výjezdovým vozem. Pootevření zadních dveří se účastníkům naskytl pohled na vzorně urovnané záchranářské vybavení: pracovní dýchací přístroje, sebezáchranné přístroje, tlakové lahve s kyslíkem, měřicí a indikační techniku, speciální podtlaková nosítka a mnohé další. Vše čisté,v perfektním stavu a umístěné na určených místech pro případ, že by došlo k mimořádné události a bylo by potřeba okamžitě vyrazit k likvidaci důlní nehody. Součástí vybavení je i vlastní spojovací technika umožňující záchranářům komunikaci v důlním prostředí, kde nefungují mobilní telefony. Obdobným způsobem jsou vybavena celkem tři výjezdová vozidla, kterými se na místo mimořádné události dopravují tři zasahující čety báňských záchranářů. Autobaterie jsou neustále dobíjeny, a tak jsou auta plně připravena na okamžitý výjezd – nic nelze ponechat náhodě. Dalším z vozů bylo vozidlo, kterým se na místo nehody dopravuje speciální zásahová technika určená k likvidaci důlních požárů, speciální lezecká technika určená pro zásahy ve výškách nebo nad volnou hloubkou a také speciální vyprošťovací a zvedací technika.

Výčet vozů uzavíralo velitelské vozidlo uzpůsobené pro jízdu v náročném terénu a především pak dva plně vybavené sanitní vozy s oživovacími přístroji a další nezbytnou lékařskou a zdravotnickou technikou sloužící k záchraně a transportu zraněných osob. Všechny přístroje a veškerý zdravotnický materiál jsou uloženy na
svých místech, plně připraveny k okamžitému použití.

Část dýmnice simulující prostředí dolu

V garážích se nachází také skříňky báňských záchranářů se speciálním zásahovým oděvem v protišlehové úpravě z materiálu NOMEX, s příslušným spodním prádlem, rukavicemi, kuklou a zásahovou obuví. Ochranný oděv je vyroben ze stejné tkaniny, která se používá pro výrobu ochranných oděvů pilotů Formule 1.

Pokud se v areálu HBZS rozezní siréna, znamená to pro báňské záchranáře v pohotovosti jediné – došlo k mimořádné události. Přerušovaný tón sirény ohlašuje úraz nebo kolapsovitý stav pracovníka v dole. V tomto případě vyjíždí obvykle jen jedna sanitka s lékařem (báňským záchranářem) a dvěma zdravotníky. Pokud se ozve dlouhý nepřerušovaný tón sirény, znamená to už větší mimořádnou událost – oheň, zápar, důlní otřes, zával, zaplynování, výbuch a ohrožení více lidí. V tomto případě již vyjíždí nejen sanitka, ale i všechna ostatní výjezdová vozidla se třemi četami báňských záchranářů. Při příjezdu na postižený závod se záchranáři vystrojí nejen technikou, která slouží k jejich vlastní ochraně, ale musí vzít s sebou do dolu i vše potřebné pro záchranu těch, kteří v dole jejich pomoc potřebují.

Samotnému výjezdu k důlnímu neštěstí však předchází důkladná a náročná příprava. Báňský záchranář musí být nejen psychicky odolný, profesně zdatný, ale musí mít i vynikající fyzičku udržovanou pravidelným cvičením. Musí umět poskytnout první pomoc, mít znalost problematiky důlního prostředí a mít také osvojený pohyb ve stísněném prostoru, a to i ve ztížených mikroklimatických podmínkách. To jsou faktory, které zvládají plnit jenom opravdu zkušení a vyzrálí jedinci. Tyto schopnosti
se získávají pravidelným cvičením a zkouškami. K nácviku zásahu ve ztížených důlních podmínkách slouží tzv. „dýmnice“. Ta je vybudována přímo v prostorách HBZS.

Hasicí přístroje určené k revizi

Dýmnice simuluje prostředí a podmínky skutečného dolu. Je tvořena systémem nejrůznějších „prolézaček“, které slouží k získání návyků nutných pro orientaci a provádění záchranných prací ve ztížených podmínkách. Součástí dýmnice je i tzv. „lezní oddělení“, kde se cvičí se speciální lezeckou technikou. Část dýmnice je uzpůsobena výcviku báňských záchranářů v extrémních mikroklimatických podmínkách. Zde se dá navolit vysoká teplota i relativní vlhkost, která odpovídá reálným podmínkám v dole postiženém např. požárem, výbuchem nebo otřesem. Jak poznamenal Ing. Suchel, záchranář dokáže v takových extrémních mikroklimatických podmínkách, při teplotě přesahující 45 ºC a relativní vlhkosti 80 % a více vydržet maximálně 15 minut.

Záchranáři plní v dýmnici nejrůznější úkoly, jako je např. odběr vzorků důlního ovzduší, poskytnutí první pomoci, transport zraněného apod. Není to snadné, jenom opravdu dobře vycvičení a fyzicky připravení jedinci zvládnou s plným vystrojením a určenou záchrannou technikou pomoci druhým, pokud bereme v úvahu i tu skutečnost, že všechno to, čím je záchranář vybaven a co bere s sebou do dolu, může vážit až 38 kilogramů.

Po prohlídce dýmnice, posilovny, místnosti pro nácvik první pomoci a dvou učeben se skupina návštěvníků přesunula do dalších prostor komplexu HBZS.

V dílně požární techniky se provádí kompletní renovace, plnění i revize hasicích přístrojů a tlakových plynových lahví. V jedné části se pomocí tryskacího zařízení odstraní z tlakových lahví původní nátěr, poté se přestříkají základní a finální barvou, aby následně na certifikovaném zařízení prošly tlakovou zkouškou. Až poté se plní požadovanou náplní. Takto na svoji opravu či otestování čekají stovky červených hasicích přístrojů.

Další zastávkou byla dílna dýchací techniky, kde se provádí údržba, opravy, kontroly a zkoušky záchranářských dýchacích přístrojů. Dýchací přístroje musí naprosto
bezchybně fungovat, protože na nich závisí životy lidí. Zrovna v době návštěvy se mechanik dýchací techniky věnoval školení dvou nových mechaniků. V krátkosti popsal návštěvníkům funkci jednotlivých částí pracovního dýchacího přístroje. Po krátké přednášce následovalo nahlédnutí do místnosti, kde čekají na své použití vzorně, jeden vedle druhého, vyrovnané desítky těchto dýchacích přístrojů.

Sku

Ing. Zielinski popisuje funkci umělých plic

pina návštěvníků se poté přesunula do laboratoře, kde se provádí rozbory důlních plynů včetně plynové chromatografie, k vidění byla i důlní plynová laboratoř a spousta jiné detekční a indikační techniky.

Na závěr se skupina seznámila s jedinečným přístrojem, který má  HBZS, a to jsou umělé plíce. Přístroj, který věrně simuluje lidské dýchání za rozmanitých podmínek. Testují a ověřují se na něm technické parametry a provozní spolehlivost dýchacích přístrojů v předpokládaných podmínkách a přístroj také slouží k objasnění okolností případných nehod spojených s jejich použitím.

Nedá se zde stručně popsat vše, čím se zabývají zaměstnanci Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě, je toho ještě víc, než kam měla návštěva kolegů ze Stráže pod Ralskem možnost nahlédnout. Každá z činností však vykazuje vysokou míru profesionality, směřující k zajištění spolehlivých zásahů báňských záchranářů. Velké
poděkování za milé přijetí a odborný výklad patří Ing. Suchelovi.

Martin Lišaník
ve spolupráci s HBZS

 

 

1 0