Zajímavá autobiografická kniha z Hlučínska

Zajímavá autobiografická kniha z Hlučínska

Pod Landekem

   Vydavatelství REPRONIS v Ostravě vydalo v roce 2014 za finanční podpory Nadace Landek v Ostravě pozoruhodnou autobiografickou knihu s názvem „Život pod Landekem“, jejíž autorem je František Žebrák (*1926) z Ostravy-Koblova. Autor je bývalý pracovník Chemických závodů Dukla, Dolu Vítězný únor (pozdější Důl Odra) v Ostravě a pak v Muzeu města Ostravy (poznámka: vykonával funkci přípraváře exponátů pro tehdy založené Hornické muzeum na Dole Eduard Urx v Ostravě-Petřkovicích). Svoje pracovní působení uzavřel v archívu stavebního úřadu Obvodu Slezská Ostrava. Kniha byla připravená k blížícímu se jubileu 90. narozenin autora.

   K tomu se dodává, že hornická obec Koblov se nachází na Hlučínsku a leží na východních svazích památného vrchu Landeku. Obec byla v r. 1976 připojena k Ostravě a začleněna do městského obvodu Slezská Ostrava. Ves byla jako součást hlučínského území postižena změnami státoprávních poměrů, zejména v období po Mnichovu, kdy byla zabrána a stala se součásti nacistického Německa.

Příběh dramatických cest, popisované autorem, lze časové rozdělit na čtyři životní etapy.

První část příběhu tvoří etapa od autora zrození v r. 1926 do zabrání Hlučínska nacistickým Německém po Mnichovském diktátu v r. 1938.

V druhé části příběhu se autor zabývá prožitky po odvedení v 17 letech do německé armády (Wehrmachtu) s nasazením na válečné východní frontě proti Rudé armádě, pak na západní frontě proti armádě americké, končící americkým a ruským zajetím Tato část je napsána s využitím podrobného válečného deníku autora.

Třetí část příběhu je věnována peripetiím autora po propuštění z vojenského zajetí domů v r. 1945 (propuštěn byl jako zajatec s československou státní příslušností). Po návratu musel vykonat v Československé armádě presenční vojenskou službu, která navázala na službu ve vojenských báňských oddílech (pozdější Pomocné technické prapory) na pracích v podzemí karvinských dolů.
Čtvrtá, závěrečná část příběhu, je věnována působení po návratu z vojenské služby do občanského a pracovního života. Působil na výše uvedených pracovištích.

Publikace je vyhotovena v lepené vazbě ve formátu B5 (176 x 250 mm), má 146 stran s přílohami, zahrnující seznam padlých občanů z Koblova ve válce a fotodokumentací z archívu autora. Jde o první knižní vydání pod ISBN 978-80-7329-4705-2. Navazuje na předchozí autorovu knihu "Koblov a hrad Landek z pohledu staletí" z r. 2007, vydané pod ISBN 978-80-7329-173-0.

Kniha je cenným dokumentačním příspěvkem pro paměť našeho národa na život lidí pod Landekem, spojený s příběhem autorova lidského osudu, který ale není ojedinělý, neboť je podobný osudům mnoha dalších lidí na Hlučínsku. Jde o to, aby tato doba nebyla zapomenuta.

Ing. Jaroslav Klát.

 

0 0