Zajištění vnější požární vody v areálu Jeremenko


Nádrž

Zdroje požární vody máme různé. Nejčastěji jsou využívány veřejné vodovodní sítě, dále umělé požární nádrže a za určitých podmínek můžeme jako zdroj požární vody využívat také přirozené
vodní toky.

Platná ČSN nám nařizuje, jak vydatný zdroj požární vody musíme mít při provozu objektů (nejmenší dimenze vodovodního potrubí, objem požární nádrže). V areálu Jeremenko je vybudovaná požární nádrž o objemu 690 3). Primárně slouží jako zdroj požární vody pro provoz důlních pracovišť

V roce 2012 došlo k rekonstrukci vodovodní sítě, kdy byla provedena výměna původního vodovodního potrubí za potrubí DN80, které ale z hlediska charakteristiky provozovaných objektů nevyhoví jako zdroj požární vody. Z tohoto důvodu nabyla požární nádrž v areálu Jeremenko také významu pro zásobování požární vodou povrchových objektů.

V dubnu letošního roku bylo provedeno, samozřejmě s opatřením závodního dolu, čištění požární nádrže. Čištění prováděla záchranářská četa a nebylo to určitě nic příjemného.

Během několika dnů byla požární nádrž kompletně vyčištěna. Při čištění proběhl také „výlov“ ryb z nádrže. Jde o karasy, kteří byli do nádrže „vysazeni“ před mnoha lety. Někteří měli až 30 cm. Je otázkou, zda se jedná o sladkovodní, či mořské ryby, neboť požární nádrž je z většiny plněna důlní vodou obsahující množství soli a jiných minerálů.

Během pobytu v náhradní nádrži dost ryb uhynulo, některé ryby nepřežily návrat do svého „přirozeného“ prostředí, ale dle posledních informací se pár silných jedinců aklimatizovalo.

Ing. Jiří Vála
technik požární ochrany, o. z. ODRA

0 0