ZÁSTUPCI TĚŽAŘŮ JEDNALI V PRAZE O DOLE FRENŠTÁT

ZÁSTUPCI TĚŽAŘŮ JEDNALI V PRAZE O DOLE FRENŠTÁT

Vedení společnosti OKD se  zúčastnilo v Praze jednání u kulatého  stolu na téma harmonogramu příprav  uzavření Dolu Frenštát. Na půdě  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  probírali předsedkyně představenstva  firmy Vanda Staňkova a ředitel právní  služby Jan Solich celou situaci se zástupci ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí, státního podniku DIAMO i představitelů obcí v beskydském dobývacím prostoru.

„Jednalo se o opakované zasedání ohledně Frenštátu. Poslední jemu předcházející se konalo na podzim loňského roku, ze závěrů tehdy vyplynulo, že se OKD pustí do příprav nezbytných administrativních kroků k provedení technické likvidace dolu,“ popisovala předsedkyně představenstva OKD.

OKD podnikla první  legislativní krok

Důl je v konzervačním režimu.

Celková doba uskutečňování likvidace Dolu Frenštát, jak poznamenal, byla odhadnuta až na dvaasedmdesát měsíců. Neboli šest let. „Předpokládané náklady na likvidaci uvedené lokality nezpevněným zásypem a veškeré demolice se pohybují okolo dvou set milionů korun,“ uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Ten také oznámil, že od listopadu 2019 se na straně OKD podařilo aktualizovat projektovou dokumentaci likvidace hlavních důlních děl a v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí bylo zpracováno a podáno oznámení pro záměr „Likvidace Dolu Frenštát“. „Čímž se zahájil proces EIA, jehož závěrem bude závazné stanovisko ministerstva životního prostředí o vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Znamenalo to první legislativní krok podmiňující další správní rozhodnutí, která mohou vést k likvidaci dolu jako takového,“ vysvětloval Tabášek.

Šachta zůstala  v konzervačním režimu

Frenštátská šachta v podzemí.

V současné době je Důl Frenštát, jak informoval jeho závodní pro útlum a zároveň i tuto lokalitu Ivan Šimek, provozován v konzervačním režimu. A to
systémem takzvané „suché konzervace“. Deset kmenových a třináct dodavatelských zaměstnanců z firmy SDD tam dostalo za úkol zabezpečování trvalého větrání dolu, čerpání přítokových vod, prohlídky a údržby jam a obslužných provozů.

„Hlavní činností záměru Likvidace Dolu Frenštát bude zásyp dvou zdejších jam nezpevněným materiálem a zbourání povrchových objektů. Materiál pro zásyp jam bude na lokalitu dovážen a nebude se jednat o odpad. Množství demoličního materiálu z likvidace povrchových objektů máme vypočítáno na přibližně třicet tisíc až pětatřicet tisíc tun,“ poznamenal závodní.

Fárá se na prohlídky a údržby.

Po pražském kulatém stole oznámili účastníci i zmenšení dobývacího prostoru Dolu Frenštát na nezbytnou velikost – potřebnou právě pro likvidaci  šachty. „Po dokončení všech prací pak dobývací prostor zcela zrušíme,“ řekl Zbyněk Sochor, ředitel odboru hornictví z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nastínilo se rovněž převzetí areálu s.p. DIAMO. „Finance potřebné na uzavření frenštátského dolu půjdou ze státního rozpočtu a byly již zaneseny do vládního programu na likvidaci této lokality,“ doplnil Ludvík Kašpar, ředitel tohoto státního podniku.

 

Článek převzatý z informačního měsíčníku:

0 0