Zasypávání jámy Chlebovice III/5: Kolové nakladače jezdily nepřetržitě sedm dní

Zasypávání jámy Chlebovice  III/5: Kolové nakladače  jezdily nepřetržitě sedm dní
Stavba hráze, která oddělila lokalitu Chlebovice.

Od třetího lednového týdne přistoupili na šachtě Útlum-Jih k zahájení fyzické likvidace původně výdušné  – po zastavení hlavních ventilátorů pak vtažné – jámy III/5 na chlebovické  lokalitě. Zasypávali ji nezpevněným materiálem naváženým třemi kolovými lžícovými nakladači; celkem k tomu využili na třicet tisíc kubíků hlušiny.

„Z důvodu kontinuálního zajištění větrání jámy se zásyp prováděl nepřetržitě. Chlapi z naší důlní dopravy se kvůli tomu také střídali u dopravníku TH 700  instalovaného na ohlubni se závodními báňskými záchranáři,“ popisoval vedoucí Útlumu-Jih Ivan Šimek. Jámu osedmiapůlmetrovém průměru likvidovali od třetího patra, od hloubky necelých  800 metrů. Tuto činnost přerušovali vždy jen jednou denně pro kontrolu výšky zásypu a proměření složení ovzduší v jámě. Sehraná parta chlapů z důlní dopravy, záchranky a úseku elektro s šikovnými strojníky tří kolových nakladačů zvládla jámu zasypat za rekordních sedm dní, s průměrnou denní výškou zásypu 105 metrů.

Výklizené zařízení z uzavřené oblasti dolu.

Chlebovické pole bylo od Staříče odstřiženo a prakticky uzavřeno, v den zahájení zásypu. Záchranáři zavřeli poklopy na průvětrnících o průměru 800 milimetrů na překopu 2032.

Ve vtažné chlebovické jámě – budoucí plynové – III/6 již úsek důlní dopravy v předstihu vybudoval v úrovni prvního  patra betonovou výbuchuvzdornou zátku a pustil se do betonování jámového stvolu. „Plnit se bude betonem a cementopopílkovou směsí CPS,
přičemž použití zpěvněného zásypového materiálu si vyžádá i několik měsíčních  technologických přestávek potřebných pro tuhnutí hmot,“ informoval Šimek.

Na sviadnovské lokalitě, jak upřesnil, zlikvidovali jámu I/1 pod kulatou těžní věží a dokončili betonový ohlubňový poval s komínkem pro odvětrávání metanu. „Do sousední jámy I/2 jde opět CPS, jejíž výška roste o dvacet metrů týdně. Tady to dokončíme v srpnu,“ uvedl Šimek. I sviadnovské pole je od zbytku šachty výbuchovzdorně odděleno hrází.

Na poslední paskovské lokalitě Staříč, probíhá výstavba opěrných hrází a výkliz materiálu a strojů, který lze  ještě využít včinných dolech revíru – lokomotivy, čerpadla, ventilátory apod.,“ doplnil vedoucí Útlumu-Jih.

 

0 0