Zavírání dolů je nebezpečné

Zavírání dolů je nebezpečné

Ing. Hynek Beran vystudoval FEL ČVUT. Energetice se věnuje více než 20 let, spolupracoval na kybernetických modelech elektrizační soustavy, působil jako zahraniční poradce pro tržní prostředí na Slovensku a jako externista na centrálním dispečinku v Rusku. V letech 2007 až 2012 byl tajemníkem obou Pačesových energetických komisí. V současnosti působí jako nezávislý expert, je tajemníkem České společnosti pro energetiku a spoluautorem několika kapitol nové publikace „Perspektivy české energetiky“.

0 0