Zavírání dolů je nebezpečné

Zavírání dolů je nebezpečné

Expert: Zavírání dolů je nebezpečné

Hynek Beran patří mezi ústřední postavy z okruhu expertů, kteří pro vládu připravují analýzy a doporučení v oblasti energetické politiky. Do jaké míry se politici odbornými radami řídí? Má česká energetická politika hlavu a patu? Nejen to se dozvíte z následujícího rozhovoru.

Jak hodnotíte současnou státní energetickou koncepci?

Celý problém státní energetické koncepce je v tom, že se nenaplňuje. V druhé Pačesově komisi jsme před pěti lety počítali s tím, že jádro bude pokračovat ve stávajícím zhruba třetinovém podílu. Jednobarevný jaderný mix není dobrý, zatím se však žádný nový jaderný blok nestaví ani se na to nikdo nechystá. Pokud se za pár let zavřou Dukovany, budeme mít problém.

Jakou roli by v českém energetickém mixu hrát uhlí?

Uhlí by mělo být jeho druhou nejdůležitější součástí, měli bychom s ním však hospodařit úplně jinak než dosud. Spalujeme ho s nízkou 30% účinností a exportujeme ho za 50 až 80 haléřů za kWh. Na druhou stranu draze dotujeme elektřinu z obnovitelných zdrojů. V žádném případě bychom neměli ztratit těžební schopnost, protože pak by se z nás stala čistě importní země. Uhelný průmysl trochu zaspal, nedomáhal se podpory na modernizaci.

Odpovídá současná cena uhlí hodnotě této suroviny?

V žádném případě ne. V případě elektřiny spolu soupeří obnovitelná a fosilní energie za variabilní náklady. Do uhelných zdrojů nikdo neinvestuje, zatímco ty obnovitelné jsou štědře dotované. Jeden dotujeme na úkor nás všech, zatímco druhý máme zastaralý. Podle analýz budeme uhlí potřebovat ještě alespoň 20 až 30 let. Měli bychom se proto bavit o modernizaci uhelného průmyslu a ne o devastaci krajiny řepkou a kukuřicí. Jestliže se nám i za těchto podmínek vyplatí vyrábět elektřinu z uhlí, tak to je problém sám o sobě. Představte si, co by se stalo, kdyby uhlí jako zdroj elektřiny na pár týdnů zmizelo a museli bychom chybějící energii odněkud dovézt.

Mohli bychom přestavět uhelné elektrárny, aby spalovaly dřevo, jak o tom uvažují Britové, Dánové a Němci…

…a udělat si tady z toho takový malý Velikonoční ostrov. Zničit si všechny lesy je přece nesmysl. Takové tendence bych nazval předkolapsovým stavem lidstva. Když už uhlí máme, měli bychom se naučit s uhlím hospodařit.

0 0