Závod ODRA má nový úsek vrtání

Závod ODRA má nový úsek vrtání

Počátkem roku 2022 zahájil na odštěpném závodě ODRA svou činnost nový úsek vrtání. Úsek byl vytvořen na odboru sanací úložných míst a bude pro potřeby státního podniku DIAMO zajišťovat vrtné práce v celém Ostravsko-karvinském revíru (OKR).

Úsek vrtání byl vytvořen za účelem provádění vrtných prací vlastními kapacitami. Prvním důležitým a dlouhodobým úkolem
vrtného úseku bude provádění rozsáhlých vrtných a injektážních prací na úložném místě těžebního odpadu (ÚMTO) – odval Heřmanice. Odval Heřmanice je největším termicky aktivním odvalem v rámci ČR, kde se provádí a budou provádět sanační práce.

Vrtná souprava na heřmanickém odvalu

Postupně se vrtný úsek bude rozšiřovat a vybavovat vrtnou technikou umožňující, kromě injektáží, variantně provádění vrtných prací pro technické zajištění ochrany povrchu před nekontrolovanými výstupy důlních plynů, realizaci průzkumných vrtů či termometrických sond. Konkrétně se bude například jednat o vrtání a pročišťování odplyňovacích vrtů v ostravské, petřvaldské i karvinské dílčí pánvi OKR.

Zřízením vrtného úseku byly vytvořeny 4 nové pracovní pozice. Dělnická část vrtného úseku je tvořena jedním vrtmistrem a dvěma dělníky vrtači. Osádka vrtného úseku je tvořena specialisty s dlouhou odbornou praxí a odpovídajícími zkušenostmi. Osádka vrtného úseku byla aktuálně zaškolena pro obsluhu vrtné a injektážní techniky.

V současné době je úsek vybaven vrtací soupravou JaNo-235 HVS- 4100, která je konstrukčně upravena pro provádění speciálního způsobu injektáže hlušinové sypaniny (těžebního odpadu) na odvalu Heřmanice. Má hmotnost 13 t a může provádět vrty do průměru 219 mm a do hloubky minimálně 60 m. Vrtací souprava byla pořízena v prosinci loňského roku a je vybavena specifickými technickými řešeními jednotlivých komponent. Předně má ocelový housenicový podvozek, který je vhodný pro pohyb v prostoru možné termické aktivity a dále disponuje dostatečným zdvihem vrtné lafety pro jednorázové
provádění předpokládaných vrtných prací za současné injektáže.

Tlaková injektáž vrstvy těžebního odpadu je totiž prováděna současně při vrtání injektážního vrtu. Technologickou sestavu pro provádění takovéto injektáže tvoří vlastní vrtací souprava a mobilní injektážní šnekové čerpadlo Putzmeister SP11LMR. Čerpadlo má maximální čerpací tlak 40 bar, regulovatelné čerpané množství a čerpací vzdálenost 120 m horizontálně a 50 m vertikálně. Vrtná a injektážní sestava je plně mobilní a jednotlivé stroje disponují vlastním pohonem.

V současné době probíhá zkušební injektáž pod střední částí ÚMTO u dopravníkového pásu č. 510. Předmětem zkoušek je návrh rozmístění vrtů s ohledem na používanou injektážní směs a vyhodnocení rozsahu a účinků provedených injektážních prací.

Injektáž těžebního odpadu popílkocementovou případně popílkovou směsí bude nedílnou součástí sanačního postupu v termicky aktivních částech úložného místa a bude realizována proto, aby byl do injektované vrstvy omezen přístup vzdušného kyslíku k požadovanému tlumení termické aktivity.

Zbyněk Drienovský
vedoucí úseku vrtání
o. z. ODRA

 

1 0