Závod ODRA pomáhá vybudovat nový park v Ostravě

Závod ODRA pomáhá  vybudovat nový park   v Ostravě

Ostravský obvod Nová Ves bude mít nové místo k aktivnímu odpočinku i relaxaci. Na vybudování městského parku se na základě dohody s vedením města podílí DIAMO prostřednictvím závodu ODRA.

Vizualizace parku U Boříka. Autor: VYSLOUŽIL ARCHITEKTI, zdroj: ostrava.cz

V posledních letech se statutární město Ostrava výrazně soustředí na realizaci tzv. zelených projektů, vracejících přírodu do města. Nový park nazvaný „U Boříka“ se bude rozprostírat v obvodu Nová Ves u páteřní komunikace 28. října. Koncepčně je rozdělen do více funkčních celků, kdy ty hlavní představuje nová „náves“ na souběhu cest. Bude to sjednocující prvek Nové Vsi, tedy místo, které poslouží k přirozenému setkávání obyvatel. V jejím sousedství pak vznikne parková část s herními prvky a prostorem pro nejrůznější akce. Počítá se s letním kinem nebo bruslařským oválem a s travnatou loukou. Budou nainstalovány nové lavičky, nové veřejné osvětlení a toalety, ale i drobné sportovní vybavení. Přibude hudební altán a přírodní amfiteátr nebo horská skluzavka a prostor bude využitelný v zimě i pro sáňkování.

Do prací na novoveském parku se zapojí také státní podnik DIAMO prostřednictvím závodu ODRA. Navazuje tak na memorandum, které státní podnik s městem uzavřel loni v září. Součástí dohody bylo poskytnutí finanční nebo jiné součinnosti při realizaci několika projektů pro zlepšení životního prostředí v Ostravě.

V připravovaném parku U Boříka spočívá spolupráce v realizaci terénních a sadových úprav. Sadové úpravy vycházejí z funkčního členění prostoru. Stávající dřeviny budou zachovány v největší možné míře, doplní je však nové druhy stromů a keřů. Tím se ustaví tzv. parková kostra, zahrnující, kromě jiného, nezbytnou izolační zeleň. Terénní úpravy jsou nutné kvůli poškození území poklesy terénu vlivem dobývání bývalého dolu Jan Šverma. Práce bude závod ODRA provádět v rámci zahlazování následků hornické činnosti.

První práce už začaly. Park by měl být dokončen začátkem příštího roku. Autory návrhu jeho podoby jsou architekti Ondřej Vysloužil, Ondřej Turoň a krajinářská architektka Andrea Ambrožová. Celý návrh zastřešilo studio VYSLOUŽIL ARCHITEKTI. Náklady na vybudování nového parku budou 17,2 milionu korun.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

1 0