Závod Útlum-Jih

Závod Útlum-Jih

Paskovský dobývací prostor uzavírají záchranáři hrázemi

Stavba uzavíracích hrází v Závodě Útlum – Jih.

OKD uzavřela Důl Paskov na konci března. V lokalitách Staříč i Chlebovice nyní intenzivně probíhají práce na stavbách hrází uzavírajících sloje paskovského dobývacího prostoru.

V lokalitách Staříč i Chlebovice intenzivně probíhají práce na stavbách hrází uzavírajících sloje paskovského dobývacího prostoru. Vedoucí závodní báňské záchranné stanice (ZBZS) Marek Michalčák říká, že do konce roku jich v Závodě Útlum – Jih musí vybudovat šestadvaacet. Hotovo mají více než třetinu z nich.

Celý článek

„Začali jsme s tím na jaře. Nejprve v chlebovické lokalitě v oblasti 145. sloje. Samostatné větrní oddělení – SVO – se zde na čtvrtém patře uzavřelo dvěma sádrovými hrázemi, kde zůstal nedokopaný porub 145 436, odkud byly předtím vyklizeny všechny dále využitelné stroje a zařízení,“ uvádí Michalčák s tím, že v dubnu a květnu jim při tom pomáhala ještě i HBZS Ostrava. Od června jsou však hráze plně v režii paskovské ZBZS. A ta z původního dvousměnného provozu (dvě čety ráno, jedna odpoledne) přechází od července jen na ranní šichty.

Záchranáři připravují peření hráze.

Dvě hotové hráze za sebou zanechávají v lokalitách Staříč a Chlebovice i chlapi z HBZS. „Uzavírala se tam společně oblast 041. a 063. sloje, kde se nacházel také jediný paskovský kombajnový porub. HBZS tam zasádrovala dvě hráze, naši pracovníci dodělali další dvě a oblast se uzavřela na poklopech,“ pokračuje Michalčák. Následuje oblast 082. a 084 sloje taktéž ve staříčské lokalitě. Dokončuje se šest hrází, z nichž ty na překopech 2252 a 2252/1 (u remízy lokomotiv) nejsou sádrové. „Konstrukci mají stejnou, jen výplň je z betonové směsi, což nám umožňuje stavět je podstatně užší,“ popisuje vedoucí ZBZS.

Samotnému budování, jak připomíná, předchází doprava potřebného materiálu – a to jak na velké vzdálenosti, tak ve značných objemech. „Mezi přední a zadní peření tříapůlmetrové uzavírací hráze ze sádry jsme sádrovacím čerpadlem napouštěli šedesát až osmdesát kubíků této hmoty. Běžně se proto převáželo 1800 pytlů sádry a byly i hráze, kde to dělalo i 2500 pytlů,“ líčí Michalčák.

Mnohá místa výstavby jsou mimoto nedostupná pro transport po závěsné drážce ZD 24, což znamená, že paskovští záchranáři nanovo využívají lanové přepravy vrátky po drážce ZD 80. „S jejím využitím se již na zdejší šachtě nepočítalo. Patří to k nejsložitějším operacím, protože je nutné zrevidovat trasy i zařízení po mechanické i elektrikářské stránce, které bylo dlouhodobě mimo provoz. Také objem dopravovaného množství je vzhledem k maximální povolené hmotnosti podstatně menší než u hydraulických souprav po ZD 24 a navíc, spousta mladých záchranářů už dopravu pomocí vrátků nezažila, absolvují školení na vrátkařské průkazy a musí se učit při samotné dopravě,“ uvádí Michalčák s tím, že ve sboru má i lokomotiváře zajišťující běžnou přepravu závěsnými soupravami po ZD 24.

Doprava cementové směsi.

Paskovská ZBZS rovněž zkouší plnit – po dohodě s dodavatelskou firmou Minova Bohemia – výbuchuvzdorné uzavírací hráze minerální cementovou směsí Adibet. „Ta svými pevnostními parametry zajišťuje mnohem větší odolnost, Můžeme si, tak jako u betonových, dovolit zúžit šířku hrází, která se vždy stanovuje výpočty v souladu s profi lem důlního díla. Cementové směsi vozíme výrazně menší množství, hráze z ní bývají také jen přibližně metrové,“ podotýká Michalčák.

0 0