Zdroje nelze zavřít bez náhrady

Příznivcem překotného zavírání energetických zdrojů určitě není čerstvě zvolený předseda sněmovního Podvýboru pro podnikatelské prostředí, poslanec Vojtěch Munzar z ODS. Ve vlivném Hospodářském výboru chce v oblasti energetiky prosazovat uvážlivý přístup, který neohrozí energetickou bezpečnost republiky, ani její možnosti exportu energií.


 

Jaké jsou vaše priority v oblasti energetiky?

Za nejdůležitější prioritu, která musí zajímat prakticky každého, je udržení soběstačnosti a energetické bezpečnosti Česka. V Evropské unii je pouze devět zemí, které jsou exportní, co se týká elektrické energie, my jsme na nějakém šestém sedmém místě a myslím, že bychom si to místo měli udržet. To znamená, že musíme náš energetický mix, který je zatím stále hodně založen na fosilních palivech, přizpůsobit vývoji a požadavkům. V Evropě je totiž opačný trend. Loni byla přijata nařízení jako BREF pro velká spalovací zařízení, připravuje se „zimní balíček“, který nám má dát nějaké úkoly a cíle. Takže my musíme zaprvé najít cesty, jak se na tyhle změny připravit a za druhé nedopustit, aby při přípravě nějakých změn v rámci Evropy nedošlo k tomu, že bychom museli za pár let nějaké zdroje zavřít a přitom za ně nebudeme mít náhradu. Potřebujeme se připravit na to, aby náš budoucí energetický systém obsáhl minimálně spotřebu domácností a průmyslu.

Jak vidíte budoucnost českého energetického mixu?

Vidíme ji především jaderné energetice, na kterou chceme klást velký důraz. To znamená rozšíření stávajících zdrojů, tedy Temelína a Dukovan o další blok, případně bloky. Tenhle pohled neplatí jen pro ODS, obdobně situaci vnímají i další strany.

Jaká v této souvislosti budoucnost fosilních paliv v tuzemsku, ale i v Evropě?

V Evropě se od fosilních paliv obecně ustupuje, takže pro nás je spíš otázkou, jak rychle od nich ustoupit? Protože nejdřív za ně musíme mít náhradu, to je klíčová věc! V programovém prohlášení vlády se hodně mluví o energetické bezpečnosti a soběstačnosti, ale na druhou stranu se v prohlášení také uvádí zvyšování těžebních poplatků.

U jakých surovin by k tomu mělo dojít, kdy by k tomu mělo dojít a jak je to v souladu se zmiňovanou soběstačností?

I tady musí pořád platit to, že nejdřív musíme mít náhradu zdrojů, než budeme rušit ty stávající. A že nesmíme dopustit to, aby se nějakými takovými kroky zdražovaly energie pro domácnosti, ani pro průmysl, protože to jsou položky, které jsou pro obě skupiny podstatné.

Převzato z webu: iUHLI.cz

0 0