Země znovuzrozená – Stanislav Štýs

Země znovuzrozená – Stanislav Štýs

Štys

     Ing. Stanislav Štýs, DrSc., ročník 1930, je rekultivátor, krajinný ekolog a v neposlední řadě též fotograf. V roce 2015 proběhla v Praze na Pražském hradě výstava jeho fotografií Země znovuzrozená a k ní byla vydána kniha stejného názvu.
Štys     Kniha samotná má velký formát, 156 stran, 17 obrázků, 19 grafů, 12 tabulek a hlavně 227 převážně barevných fotografií, které většinou ukazují, jak se z bývalých uhelných velkolomů postupně stávala rekultivovaná krajina, což je desetiletí trvající proces. Nechybí např. velkoformátový snímek zachycující těžbu, na němž vidíme nahoře světlou skrývku a dole tmavé hnědé uhlí, těžené obřími mechanismy. Také zde najdeme různé fotografie fauny, jež našla na výsypkách svůj domov. Snímky zachycují například divoké husy a muflony. Na čtyřech fotografiích je vidět původní mostecké náměstí focené z Hněvína (1960), stejné území těžené lomem Ležáky (1982), jeho prvotní napouštění vodou (2010) a zarůstání jezera lesnatým porostem (2014). Militantní ekologové sice budou dál mluvit o zničené zemi, ale barevné snímky přesvědčivě dokazují, že díky rekultivačním pracím vzniká na Mostecku nová krajina, plná jezer. Před několika roky jsem se byl podívat nedaleko Ústí nad Labem na cementaci vrtu, zabezpečujícího stěnu oprámu na bývalém dole Chabařovice. Prováděla ho tehdy naše firma, státní podnik DIAMO. Dnes už je tam úplně napuštěno jezero Milada.

Otto Hejnic

0 0