Zemřel Ing. Karel Šmaus

 Zemřel Ing. Karel Šmaus

Karel Šmaus se narodil 23. září 1932 v Rokycanech na Plzeňsku v domě svých rodičů Růženy a Františka Šmausových. Láskyplnou péči rodičů i babičky Šmuclerové vyrostl vedle mladšího bratra Františka v mladého muže, který po studiu na osmiletém Rokycanském gymnáziu uspěl u přijímacích pohovorů na lékařské fakultě pražské Karlovy univerzity. Nevzali ho. Jeho otec bojoval jako legionář československé armády v Rusku a to v padesátých létech rozhodlo.

Parte

Karel změnil prostředí i školu. Odešel na Ostravsko, začal studovat Vysokou školu báňskou v Ostravě, kde 25. ledna 1957 promoval jako jeden z prvních sedmi geologů na geologické fakultě.

S čerstvým inženýrským diplomem byl poslán na umístěnku do Severočeské úhelné pánve na Sokolovsko.

Odtamtud se za rok a půl vrátil, nastoupil jako hlavní geolog na Ostravské šachtě Hlubina, kde pracoval až do důchodu.

Ostravsko se stalo jeho druhým domovem.  Svými odbornými znalostmi pomáhal při budování Hornického muzea – nynějšího Landek parku v Petřkovicích a byl jedním ze členů revizní komise Nadace Landek.
Zdař Bůh jeho práci!

 

0 0