Zemřel Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje VČERA 17:05

Prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš ve čtvrtek 25. března náhle zemřel. Bylo mu 69 let.

Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, byl také předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti FITE a.s. a  místopředsedou představenstva Krajské hospodářské komory MSK.

Jak uvedl Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, pro televizi Polar, v poslední době se hodně věnoval otázkám  transformace kraje: „Já jsem s Pavlem Bartošem spolupracoval posledních sedm let. Náš vztah byl téměř kamarádský. Byl to člověk, kterého jsem vnímal jako bojovníka se srdíčkem, který chtěl Moravskoslezský kraj posouvat dopředu. V poslední době se hodně věnoval otázkám ekonomické transformace kraje. Byla to pro mě rána jako z děla. Čest jeho památce, budu ho mít v srdci.“ 

„Budoucnost našeho kraje vidím jako složitou, ale přesto optimisticky. Velkým problémem vidím malou jednotu v kraji, zejména v politické sféře, kdy většina problémů nemá politický rozměr a měla by se řešit napříč politickým spektrem. Za uplynulých 25 let od Sametové revoluce se v kraji udělalo hodně, ale můj osobní názor je, že se mohlo udělat podstatně více,“ řekl Pavel Bartoš před několika lety v on-line rozhovoru s čtenáři Deníku.

„Velkou naději je partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, což velmi dobře dokazují například v Třinci, kde prosperuje město i Třinecké železárny. Kouzlo je v tom, že dovedou táhnout za jeden provaz, toho musíme docílit v celém kraji. Jako prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje o to dlouhodobě usiluji,“ dodal.

„Pro mě je to obrovský šok a je to obrovská ztráta pro tento region. Celé porevoluční období hospodářství tohoto regionu je spojeno s jeho jménem. Věnoval tomu strašně moc, zvláště prvních patnáct let, kdy tady ještě nebyly kraje a kdy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje suplovalo roli krajů. To bylo hlavní období, kdy on tady přinesl strašně moc, ale i v následných diskuzích. Mně to přijde vlastně paradoxně nešťastně symbolické, že odešel rychle, stejně jako uhlí z regionu, za které celý život tak bojoval, za jeho správnost využití a technologie do těžby. Samozřejmě vyjadřuji obrovskou soustrast celé jeho rodině,“ citovala televize Polar Jana Rafaje, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 

ŽIVOTOPIS PAVLA BARTOŠE

VIDEO PVLA BARTOŠE

Parte: