ZPRÁVY ZE SVĚTA UHLÍ A ENERGIE

Technologie budoucnosti – postupné nahrazování fosilních paliv recyklace CO?. na „čistou energii”

Oxid uhličitý, považovaný za hlavní příčinu oteplování, lze využít k získání tzv. čisté energie. Tvrdí to izraelská firma NewCO2fuel (NCF), která se zabývá vývojem nové technologie, která by pomohla zužitkovat CO? velmi žádoucím způsobem. Sídlí v jihoizraelském Rehovotu a její generální ředitel David Banitt řekl, že za produkci velkého množství CO? není třeba podniky jenom trestat. Velkým znečišťovatelům je třeba vysvětlit komerční využitelnost CO?.
 Firma NCF se stejně jako mnohé další snaží uplatnit v novém odvětví, které se zabývá zachycováním, ukládáním a využíváním uhlíku. Na poklesu zájmu o tuto technologii se zasloužila hospodářská krize v letech 2008-2010. Také ukládání CO? v podzemí vyvolalo kritiku ochránců přírody, kteří úložiště považují za ekologické bomby.

Vědci se nyní zaměřují nikoli jenom na ukládání CO?, ale i na přeměnu této zplodiny v novou energii. Ústavy v USA, Číně, Evropě a Izraeli soutěží mezi sebou v tom, komu se jako prvnímu podaří dovést tuto technologii k průmyslovému využití. V Izraeli jsou v pokročilém stadiu a v Rehovotu se dokončuje prototyp sluneční elektrárny, která by vyráběla syntetický plyn z CO? zachyceného ze vzduchu.

Ústav je obklopen slunečními panely svádějícími zachycenou energii do jediného panelu, jakési ohromné lupy, která umožňuje zahřátí reaktoru na 1000°C. Tento žár prochází reaktorem a v něm se rozkládá plyn. Vkládáme do něj oxid uhličitý a vodu a vychází z něj syngas – směs oxidu uhelnatého a vodíku, “ řekl Uzi Aharoni, který řídí provoz NCF. Takto získaný syntetický plyn lze využít jako pohonnou látku. Její výroba se obešla bez jakéhokoli fosilního paliva, stačil k tomu vzduch, slunce a 8 let špičkového výzkumu. Reaktor, který vyvíjejí v NCF, by bylo možno instalovat na konci výrobního procesu některých průmyslových podniků, které produkují velké množství tepla a CO? metalurgie a plynárenství. Část vlastních zplodin by tak mohly tyto továrny přeměnit v palivo. V Izraeli se má začít s experimentálním provozem reaktoru v roce 2016 a NCF počítá s uvedením na trh v roce 2018. Roční zisk se odhaduje na 22,5 miliardy eur (608 miliard Kč).

0 0