ZPRÁVY ZE SVĚTA UHLÍ A ENERGIE

Technologie budoucnosti – postupné nahrazování fosilních paliv recyklace CO₂ na „čistou energii”

Oxid uhličitý, považovaný za hlavní příčinu oteplování, lze využít k získání tzv. čisté energie.Tvrdí to izraelská firma NewCO2fuel (NCF), která se zabývá vývojem nové technologie, kteráby pomohla zužitkovat CO₂ velmi žádoucím způsobem.

Sídlí v jihoizraelském Rehovotu a její generální ředitel David Banitt řekl, že za produkci velkého množství CO₂ není třeba podniky jenom trestat. Velkým znečišťovatelům je třeba
vysvětlit komerční využitelnost CO₂.

Firma NCF se stejně jako mnohé další snaží uplatnit v novém odvětví, které se zabývá zachycováním, ukládáním a využíváním uhlíku. Na poklesu zájmu o tuto technologii se zasloužila hospodářská krize v letech 2008-2010. Také ukládání CO₂ v podzemí vyvolalo kritiku ochránců přírody, kteří úložiště považují za ekologické bomby.
Vědci se nyní zaměřují nikoli jenom na ukládání CO₂, ale i na přeměnu této zplodiny v novou energii. Ústavy v USA, Číně, Evropě a Izraeli soutěží mezi sebou v tom, komu se jako prvnímu podaří dovést tuto technologii k průmyslovému využití. V Izraeli jsou v pokročilém stadiu a v Rehovotu se dokončuje prototyp sluneční elektrárny, která by vyráběla syntetický plyn z CO² zachyceného ze vzduchu.

Ústav je obklopen slunečními panely svádějícími zachycenou energii do jediného panelu,
jakési ohromné lupy, která umožňuje zahřátí reaktoru na 100°C.

Tento žár prochází reaktorem a v něm se rozkládá plyn. Vkládáme do něj oxid uhličitý a vodu a vychází z něj syngas – směs oxidu uhelnatého a vodíku, “ řekl Uzi Aharoni, který řídí provoz NCF. Takto získaný syntetický plyn lze využít jako pohonnou látku. Její výroba se obešla bez jakéhokoli fosilního paliva, stačil k tomu vzduch, slunce a 8 let špičkového výzkumu.

Reaktor, který vyvíjejí v NCF, by bylo možno instalovat na konci výrobního procesu některých průmyslových podniků, které produkují velké množství tepla a CO₂ metalurgie a plynárenství. Část vlastních zplodin by tak mohly tyto továrny přeměnit v palivo.

V Izraeli se má začít s experimentálním provozem reaktoru v roce 2016 a NCF počítá s uvedením na trh v roce 2018. Roční zisk se odhaduje na 22,5 miliardy eur (608 miliard Kč).

Zdroj: Teletext České televize

0 0