7. díl Důlní svítidlaSvitidla
Z hornických sbírek NTM, část 7

Mezi poměrně solidní sbírku NTM patří sbírka důlních svítidel. Ta byla budována od roku 1910 převážně z darů tehdy moderních lamp. To co se objevilo na trhu, získalo také NTM, jsou zde i některé reklamní a školní vzorky v řezu. Hodnotné dary jsou od profesora Jaroslava Jičínského z počátku 20. století či profesora Jaromíra Koutka. Tehdy to byla také věc prestiže, něco darovat do muzea na národní, celorepublikové úrovni, dnes jsou podobné spontánní dary zajímavých předmětů do NTM jako jsou důlní lampy velice zřídkavé.


Svitidla
     Ještě v 90. letech byla sbírka důlních lamp NTM považována za unikátní, následné otevření volného trhu, zájem o sběratelství a obchodování, rozvoj internetových aukcí dal za vznik mnoha soukromým sbírkám, které dnes sbírky NTM dalece převyšují. Státní instituce jako je NTM má velice omezené možnosti v nákupech tak žádaných předmětů jako jsou sběratelsky vděčná důlní svítidla, na burzách a internetových dražbách není schopna konkurovat dynamickým soukromým subjektům.

Sbírce také neprospělo stěhování NTM za 2. sv. války, nevhodné uložení akumulátorů v lampách a nasazení civilkářů v 90. letech; jedním z nedávných „přírůstků“ byly lampy z pozůstalosti jednoho z civilkářů, které kdysi zcizil z NTM a nám je po jeho tragickém skonu vrátila jeho paní, za což jí děkujeme. Další nové přírůstky byly dary z držení kurátorů hornictví – co s tím na poličce kde se na to práší a žena to doma nechce.


Svitidla


Svitidla


Svitidla

Nejnovější a nejvýznamnější přírůstek je soubor lamp darovaných do NTM firmou KV – Svítidla a.s. Zde je zastoupen přerod důlních lamp typu 16623 řečených jako „nifka“ či „hlavovka“ na moderní svítidla s LED diodami a integrovanou nabíječkou v těle lampy. Nejmodernější lampou ve sbírkách NTM je KV – Svítidla typu T1005.03Ma. Je to první česká lampa s Li-ion článkem, který umožnil výrazné zmenšení rozměrů a snížení hmotnosti na 0,7 kg, při zachování certifikace ATEX I M1 Ex ia Ma, pro plynující doly s možností použití ve výbušné atmosféře. Za tyto hodnotné dary firmě KV – Svítidla a.s. velice děkujeme.

Pokud by někdo z p.t. čtenářů měl v držení nějakou zajímavou lampu a zároveň trpěl nějakým vlasteneckým pocitem podobně jako profesor Jičínský či profesor Koutek, NTM ocení váš dar diplomem a čestnou vstupenkou do muzea.

Martin Přibil, Karol Šmehil
KONTAKT:
Martin PŘIBIL
Telefon: mob: 723515248, práce: 220 399 235
Email: martin.pribil@ntm.cz, mart.pribil@seznam.cz

0 0