Čtrnáctitunové čerpadlo

Čtrnáctitunové čerpadlo
Ohlubeň jámy č. 3 Jeremenko, doprava čerpadla

„Franto, to bude asi tvoje poslední čerpadlo, ne?“ naráží Ruda na Frantovu profesní zodpovědnost. „Člověče, je to možné,“ odpovídá odevzdaně František. Chlapi si často na toto téma Frantu dobírají. Ve hře je Frantova trochu větší zodpovědnost a přístup nejen k výměně agregátu. „Jestli se nepletu, chlapi, je to naše čtyřiadvacátá výměna,“ skromně hlásí Franta a dodává: „Ještě jednu výměnu bychom měli zvládnout ve staronové sestavě.“ František Hrdlička, dnes technik důlní dopravy, kterému se blíží důchodový věk, tehdy před léty jako zkušený důlní zámečník absolvoval čtrnáctidenní praxi v Německu.

V jihoněmeckém Homburgu v dílnách firmy KSB, která měla dodat pro rodící se vodní jámu Jeremenko čerpací agregáty schopné udržovat bezpečnou hladinu důlních vod, jak stanovil OBÚ v Ostravě.

Zmiňuji tady profesně náročnou výměnu čerpacího agregátu, který dle specifických technických podmínek a z důvodu čerpání silně agresivní důlní vody byl stanoven na maximální provoz 20 tisíc hodin, což jsou zhruba 4 roky ve střídavém týdenním provozu. Elektromotor agregátu firmy KSB s typovým označením sKLC PQ 160 – 605 o příkonu úctyhodných 1 600 kW, s napětím 6 000 V a proudem okolo 150 A roztáčí čerpadlo UPZ 180 – 440/10, které dopraví z hloubky 621 metrů 175 litrů důlní vody za 1 sekundu! Celý agregát je válec dlouhý 8 metrů o průměru 1 metru vážící 14 000 kilogramů! Naštěstí tento kolos dopravujeme „rozpůlený na motor a čerpadlo“, kdy manipulujeme s délkou 4 metrů a hmotností okolo 7 tun.

Těchto čerpacích agregátů vlastníme pět. Z toho dva jsou nasazeny v dole, kdy vždy jeden čerpá týden nepřetržitě a druhý odpočívá. Zbývající tři agregáty v rozloženém stavu, tj. samostatně čerpadlo a elektromotor, doslova stojí (jsou uloženy ve svislé poloze) a čekají na nasazení ve speciálně zbudovaném skladu. V praxi to znamená, že k výměně v dole dochází každé dva roky. Opravu dosud zajišťoval výrobce ve svých dílnách v jihoněmeckém Homburgu. Po reorganizaci ve firmě KSB se plánovaná oprava
v roce 2019 nově uskuteční v servisním závodě ve Frankenthalu.

Od roku 2001, kdy jsme začali důlní vodu pravidelně čerpat a po dohodě se státním podnikem Povodí Odry ji také vypouštìt do nedaleké řeky Ostravice,je nepřetržitě monitorováno složení obsahu škodlivin, hlavně chloridu a síranů. V těchto dnech dosáhne objem námi čerpané důlní vody z vodní jámy Jeremenko 85 milionů kubických metrů. Pro představu – toto množství by stačilo k naplnění nedalekých dvou přehrad –
Šance a Žermanice.

František Hrdlička (druhý zleva) se svou pracovní četou

Vraťme se však k samotné výměně. Je to pečlivě plánovaná a připravená akce. Celé operaci se věnuje technik (v našem případě Franta) se čtyřmi specialisty důlní dopravy a dvěma důlními elektrikáři. Dle již ověřené praxe výměna čerpacího agregátu a jeho uvedení do provozu proběhne do deseti dnů. Tato činnost je označena odbornou báňskou terminologií jako manipulace s břemenem nadměrné hmotnosti i rozměrů a jako práce se zvýšeným nebezpečím. Během celého procesu se zdá být zásadní samotná speciální doprava jak v jámě, tak po důlním překopu, či na závěsné dráze v úpadnici, ale důležité jsou i ostatní činnosti. Demontáž i montáž, jakož i napojení na výtlačné potrubí, včetně připojení k elektrické energii i všech snímacích a ovládacích prvků jsou specifické činnosti, kde je rutina nahrazena vysokou odborností všech zúčastněných. Samozřejmostí je zpracovaná „kuchařka“ v podobě pracovních postupů
pro manipulaci, dopravu, demontáž i montáž, kde je popsán v podstatě „krok za krokem“.

Kolikrát ještě budeme měnit tento čerpací agregát a kolikrát u toho bude náš František, nedokáži předpovědět, záležet bude na mnoha okolnostech. Jisté však je, že nemalé zkušenosti již Franta předal a předává dál.

Miroslav Ševčík, o. z. ODRA

 

 

 

 

0 0