G2022

Galerie akcí v roce 2022

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ OKD

Vánoční Setkání Seniorů OKD „U kulatého stolu“ v restauraci E V R O P A dne 21.12. 2022  

Foto galerie: v restauraci E V R O P A

Hornický svátek- Svatá Barbora v Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Oslavy svátku sv. Barbory Klubu přátel hornického muzea Ostrav(KPHMO) se uskutečnily 6. 12. 2022 ve velkém sále Kulturního domu Ostrava – Petřkovice. Program zahájil předseda KPHMO pan Jiří Kunčický, který přivítal členy klubu a hosty. Každý přítomný obdržel Hornický zpravodaj a Hornický kalendář 2023, který financovala Nadace LANDEK Ostrava. Pak následovalo vystoupení hostů, blahopřání jubilantům a předání pamětních medailí. Celé oslavy provázel soubor Májováckých seniorů- dříve Kuferkoři. Předseda KPHMO pak představil nového ředitele LANDEK PARKU pana Ing. Jána Hlobila

Album

 

VIII. Skok přes kůži ve Stonavě

Spolek krojovaných horníků při obci Stonava(SKHS) vedený předsedou panem Tomášem Hejdou uspořádal v domě PZKO( Polský svazek kulturně osvětový) ve Stonavě již VIII. Skok přes kůži. Slavným, Vysokým a Neomylným Prezidiem (SVNP) byl již tradičně pan Ing. Josef Kasper (ředitel Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě Radvanicích). Pravým Adlátem se stal nově zvolený starosta obce pan Ing. Tomáš Wawrzyk a levým Adlátem byl bývalý starosta obce(23 let) a nyní senátor pan Ing. Ondřej Feber. Pravopravý Adlát byl předseda SKHS pan Tomáš Hejda a levolevým Adlátem primátor města Havířov a poslanec České republiky pan Ing. Josef Bělica. Slavným Nadlišákem byl pan Ing. Karel Mitrenga, který výborně bavil celou sessi. Dědičným a Doživotním CANTOREM na této Sessi byl pan Josef Grimm. Kontráriem pravé tablice byl pan Ing. Karel Blahut, Kontráriem středové tablice
byl pan Ing. Vladimír Polášek a Kontráriem levé tablice pan Ing. Jan Březina. Jednotlivé tablice mezi sebou soutěžily o hlavní cenu But Starosty. Celou slavnostní sessi natáčel pan Ing. Jiří Břoska z televiže POLAR.

Album

 

Předání záchranářských záslužných křížů v Hornickém muzeu Ostrava

Předseda Českého báňského úřadu pan Ing. Martin Štemberka Ph.D., s ředitelem odboru ČBÚ panem Ing. Radimem Mžykem Ph.D., a ředitelem Hlavní báňské záchranné stanice panem Ing. Josefem Kasperem udělili v pátek 2.2.2022 zlaté, stříbrné a bronzové záslužné zachranářské kříže v expozici Báňské záchranné služby v hornickém muzeu Landek Park v Ostravě.

Album

 

 

Klub hornických důchodců Dolu František uspořádal oslavu Sv. Barbory- patronky havířů

Dne 1. 12. 2022 uspořádal největší Klub hornických důchodců Dolu František oslavu tradičního hornického svátku svaté Barbory v Dělnickém domě v Horní Suché. Zahájil předseda KHD DF pan Roman Konopka, který uvítal všechny přítomné. pak vystoupil pan Jiří Kunčický předseda Klubu přátel hornického muzea Ostrava po něm se přihlásil o slovo pan Ing. Vilém Uher předseda koordinační komise OKD. Následovalo vystoupení radního obce Horní Suchá pana Ing. Mariana Weisera. Následovala volná zábava pod vedením pana Ryby. Manželka pana Jiřího Kunčického oslavila kulaté narozeniny.

Album

 

Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky uspořádalo Valnou hromadu v restauraci.

Dne 25.11.2022 Sdružení hornických a hutnických spolkú České republiky uspořádalo Valnou hromadu 30 spolků za účasti 44 členů v restauraci „U Cingra v Národní kulturní památce Důl Michal. Jedání zahájil pan Ing. Václav Dorazil PhD, 2. místopředseda SHHS ČR a uvítal pana Ing. Zbyňka Pražáka Ph.D., který přednesl zprávu o přípravě 27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí v Ostravě a představil pana Mgr. Petra Kočíře , který donesl 100 kusů hornického kalendáře Doly – Mine pro účastníky Valné hromady. Pak se řízení ujal tajemník SHHS ČR pan Ing. Pavel David, který představil přítomným pana Mgr. Poláška, který je ředitelem NKP Důl Michal. Následovalo vystoupení zástupce Kutné Hory pana Šnajdra, k polednímu setkání SHHS v Kutné Hoře, jejíž náklady na tuto akci dosáhly 1 600 000 Kč. Následovalo přijetí nové člena SNNS ČR – Bratrstva Svaté Barbory jejím členem panem Ing, Jiřím Miltem. Následovala volba na doplnění předsednictva. Novým pekmistrem se stal Ing, Václav Dorazil Ph.D., na návrh nadace LANDEK Ostrava , 1. místopředsedou je Vratislav Klabouch, druhým místopředsedou je Jiří Kunčický předseda Klubu přátel hornického muzea Ostrava.

Album

 

 

47. Skok přes kůži (V Polsku Gwarek) v areálu Dolu IGNACY – šachty KOSTIUŠKO

Dne 5. 11. 2022 se konal již 47. Skok přes kůži účastníků SITG (Sdružení Inženýru a Techniků v Hornictví) Rybnik, kterého se zúčastnili vybraní zástupci hornických spolků z Čech a Slovenska na pozvání pana Mgr. Ing. Marka Przystasze. Slavnost se konala v nově rekonstruované budově Dolu Kostiuško, který je umístěn v areálu historické šachty IGNACY. Celá rekonstrukce byla hrazena z prostředků Evopské unie. Na slavnostním setkání bylo předáno vysoké hornické vyznamenání panu Mgr. Ing. Gřibovskému a panu Mgr.Ing. Przystaszovi. Panu Karlu Neubergrovi MBA z hornické historického spolku „Bratrstvo sv. Barbory “ za Stříbra byl udělen čestný hornický kord. V hornické expozici je umístěn činný parní těžní stroj a parní kočár, pracovní část parní lokomotivy atd. Nepřítomnému senátorovi panu Ing. Ondřeji Feberovi byla udělena soška sv. Barbory a zmocnění – koncese SITG Rybnik.

Album

 

Návštěva hornického muzea Dolu Dembieňsko 1 v Červonce- Leštinách v Polsku

Na pozvání představitele SITG(Sdružení inženýrů a techniků v hornictví) pana Mgr. Ing. Marka Przystasze se uskutečnila 5. 11. 2022 návštěva polské „Síně tradic Dolu Dembiensko 1“. Je to přehled nádherně udržovaných hornických artefaktů od roku 1898 což bylo založení Dolu. Je zde i přehled ředitelů Dolu od roku 1945.

Album

 

Klub přátel hornického muzea Ostrava- přednáška o perspektivě OKD

1.11.2022 se konala v Kulturním domě v Petřkovicích přednáška na téma „Životnost OKD“. Přednášku zahájil předseda Klubu přátel hornického muzea Ostrava pan Jiří Kunčický. Následovala hudební vložka pana Bohumíra Holuba s hornickými písněmi. Samotnou přednášku měl předseda Správní rady OKD pan Roman Sikora MBA, který je také obchodním ředitelem OKD.

Album

 

Křest publikace – 2. díl „Důl DUKLA v proměnách času“

V pondělí 31.10.2022 se konal křest publikace “ Důl Dukla v proměnách času“. v prostorách hornické expozice v Havířově. Paní ředitelka hornické expozice“ Historie tvořená uhlím „paní Bc. Michaela Kroupová zahájila slavnostní křest 2. dílu publikace, na které se podílela řada hornických fanoušku a odborníků. Na vydání publikace se finančně podílela Nadace LANDEK Ostrava. Byla přítomna televize POLAR, která Vám zpřístupní i zvukově vystoupení seniorské sekce Symfonického orchestru Májovák – Kuferkoři. Blíže fotografie.

Album

 

Loučení s hornickým kamarádem a spolupracovníkem panem Ing. Janem Krsičkou

Ve čtvrtek 27.10.2022 se konalo poslední rozloučení s panem Ing. Janem Krsičkou, který po ukončení základní vojenské služby pracoval na Dole Petr Bezruč jako slaboproudý elektrotechnik a jako aktivní mládežník. Po spojení Dolu Zárubek a Petr Bezruč pracoval jako předseda celozávodního výboru SSM. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval jako tajemník předsedy Svazu zaměstnanců v hornictví pana Lumíra Sakmara. Od roku 1990 působil jako podnikatel. Zemřel ve věku 76 let po dlouhé a těžké nemoci.

Album

 

Poslední rozloučení s čestným členem KPHMO Ing. Josefem Vilímem

Rozloučení v pátek 7.10.2022 ve 14 hodin v obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě

Dne 7.10.2022 se konalo v Ostravském krematoriu poslední rozloučení s čestným členem Klubu přátel hornického muzea Ostrava panem Ing. Josefem Vilímem., který byl také členem Klubu důchodců OKD “ U kulatého stolu“. Pan Ing. Josef Vilím začal pracovat na Dole Zárubek a pak přešel na Důl Pokrok (Fučík 1), v roce 1970 přešel na Důl Paskov, kde pracoval v různých funkcích až do důchodu. Byl členem hudebního souboru“ Ostravská sedmička“. Tragicky zahynul při autonehodě 27.9. 2022 v obci Šenov. Na pohřbu byli přítomní kromě příbuzných i bývali pracovníci Dolu Paskov vedení emeritním ředitelem Ing. Kunčickým, členové KPHMO (Klubu přátel hornického muzea Ostrava)vedení předsedou Jiřím Kunčickým a předsedou havířovské pobočky Ing. Eduardem Heczkem, za Klub Důchodců OKD prof. Ing. Ivo Černý CSc, Ing. Josef Gavlas-ředitel nadace LANDEK Ostrava a Ing. Miroslav Wiedermann emeritní pracovník Báňských projektů Ostrava.

Album

Hornická hymna

 

Přednáška Petřkovice 4. října 2022

Foto galerie: Petřkovice

26. Setkání hornických měst a obcí ČR Kutná hora 23.9. 2022 (1 část)

Poškození automobilu QashQai s kamionem MAN cestou do Kutné Hory- ubytování v nádherném apartmá SUPERB – MEDIEVAL v Kutné Hoře vedle vinárny U VESELÉHO DRAKA

Album

 

26. Setkání hornických a hutnických měst a obcí Kutná Hora 23.9.2022 – (2. část)

2. část 26. Setkání hornických a hutnických měst a obcí pokračovala zahajovacím setkáním zástupců spolků v konferenčním sále GASK -Kutná Hora, kde byl i kulturní program.

Album

 

 26.setkání hornických měst a obcí ČR 24.9.2022 (3. část)

V sobotu 24.9.2022 proběhlo přivítání na radnici, zástupců hornických spolků starostou města Kutná Hora panem Ing. Josefem Viktorou ve velké zasedací síni Vlašského dvora. Rovněž bylo nachystáno občerstvení.

Album

 

26. Setkání hornických a hutnických měst a obcí (4. část)

2 0. 9. 2022 Křest knihy“ Hornictví a OKR – má láska“

Album

 

20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku 16.9.2022 (1 část)

Oslavy 20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku jsme zahájili v pátek 15. 9. 2022 ubytováním v hotelu Kriser, návštěvou hospůdky Demovič, prohlídkou města, které už dýchalo oslavami Vinobraní a vrcholem byla návštěva hornického muzea, kde nás přijal předseda Malokarpatského hornického spolku pan Štefan Granec.

Album

 

20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku 16.9.2022 (2 část)

17. 9. 2022 pokračovaly oslavy 20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku. Ráno snídaně v hotelu Kriser pak odjezd autobusem na ochutnávku vína do starého důlního díla- štoly, kde se dobývala antimonová ruda.V současnosti tam byl 5. ročník dětské hornické akademie JUDr. Vilíma. Večer v Kulturním domě města Pezinok slavnostní Š A C H T Á G, který řídilo Slavné Vysoké a Neomylné Prezidium pan Štefan Granec.

Album

 

20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku 16.9.2022 (3 část)

18. 9. 2022 Deštivou neděli začal poslední den oslav 20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku společně s tradičním VINOBRANÍM. Čelo průvodu zahajovala státní policie, následovaly historické kostýmy s praporem a vedení města Pezinok. Po ukončení průvodu v Hornickém muzeu nás pohostil a předal dárky předseda Malokarpatského hornického spolku v Pezinku pan Štefan Granec.

Album

 

17. Evropské dny horníků a hutníků a14. setkání hornických měst a obcí Slovenska, SALAMANDROVÉ DNY

Ve dnech 7.-11. září 2022 se v Bánské Štiavnici na Slovensku konaly 17. Evropské dny horníků a hutníků a také 14. Setkání hornických měst a obcí Slovenska a Salamandrové dny. Ve čtvrtek 8.9.2022 po registraci účastníků v hotelu Kerling se konal slavnostní Salamandrový šachtág v Kulturním centru na Kammerhoferské ulici. Celá Bánská Štiavnica je nádherně udržovaná, původní domy, kostely, úřady ,akademie a školy jsou renovovány. Nikde ani kousek asfaltu, pouze historická kamenná dlažba ve velikém stoupání.

Album

 

17.Evropské dny horníků a hutníků a 14.Setkání měst a obcí Slovenska – 2 část

Přijetí zástupců delegací paní primátorkou města Bánská Štiavnica v přednáškové aule budovy bývalé hornické akademie nyní SPŠ S:Mikoviniho a následoval průvod městem až na náměstí Sv. Trojice, kde probíhalo slavnostní předáváním čestných medailí Sv. Barbory, čestných uznání a stužkovaní hornických a hutnických praporů. Na závěr se zpívala hornická píseň.

Album

 

17. Evropské hornické a hutnické dny a 14. Setkání hornických měst a obcí Slovenska-závěr

V neděli 11.9.2022 bylo ukončeno 17. Evropské setkání hornických hutnických dnů a 14. Setkání hornických měst a obcí Slovenska a Salamandrových hornické krčmě v Banské Štiavnici. Navštívili jsme největší betlém na Slovensku v Banské Štiavnici. Pak jsme pokračovali do Kremnice a návštěvu na Slovensku jsme zakončili v Kolobě 77.

Album

 

Den otevřených dveří na Dole Jeremenko v Ostravě – Vítkovicích dne 3. září 2022

V sobotu 3. září 2022 se konal na Dole Jeremenko v Ostravě Vítkovicích“Den otevřených dveří“.Důl Jeremenko je jediný důl v Ostravské části revíru, na kterém se dodnes fárá a kde se nachází sídlo odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, který těžl uhlí téměř 100 let.V současné době zajišťuje čerpání důlních vod pod celou Ostravou. Byl založen v roce 1891 pod názvem Neuschacht(Nová jáma). V roce 1895 byl přejmenován na Louis po majiteli panu Rothschildovi. Od roku 1946 byl důl přejmenován na Důl Generál Jeremenko a v roce 1970 došlo k přejmenování na Důl Maršál Jeremenko a stal se součásti Dolu Ostrava ,koncernový podnik. Elektrický těžní stroj ve strojovně jámy Jeremenko 1 byl prohlášen 9.5.1995 za kulturní památku a 12.3.2001 byla těžní kladivová věž prohlášena za kulturní památku.
Byl umožněn výjezd výtahem na kladivovou těžní věž jámy Jeremenko 3 ve výšce 55 metrů. Byla umožněna prohlídka centrálního dispečinku pro řízení čerpání důlních vod, prohlídka skladu čerpedel a umožněno promítání filmů s hornickou tématikou, včetně nového snímku pana Borise Rennera“ Ostravské kořeny“, který finančně podpořila nadace LANDEK Ostrava. Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava předvedla ukázku technického vybavení – leyecká technika, potápěčská technika atd.

Album

 

61. Výročí úmrtí 108 havířů Dolu Dukla

7. 7. 2022 uplynulo již 61 let od největšího poválečného hornického neštěstí na Dole Dukla, kde zahynulo 108 horníků. Vedení města Havířov společně s Klubem přátel hornického muzea Ostrava, Spolkem krojovaných horníků Stonava, Klubem hornických důchodců Dolu František, Kroužkem krojovaných horníků dolu František, Nadace LANDEK Ostrava a spoustou hornických kamarádů si připomněli toto smutné výročí. Na úvod zazněla hornická hymna v podání trubače hornického symfonického orchestru Májovák, pak celé setkání zahájil primátor města Havířova pan Ing. Bělica. Následovalo kladení věnců jednotlivých spolků k památníku.

Album

 

Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché uspořádal tradiční „smažení vaječiny“

Výbor Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché okres Karviná, vedený panem Romanem Konopkou, uspořádal dne 10. června 2022 tradiční smažení vaječiny v jejich „domečku“, který je vyzdoben hornickými artefakty a okolí domečku obklopují výrobky z každoročně konaných řezbářských plenérů. Rovněž je zde venkovní posezení pod pergolou u udírny. O hudební doprovod se postaral pan Alois Ryba.

Album

 

Univ. Prof. Ing. Pavel Prokop CSc – Průřez hornickými tradicemi

Klub přátel hornického muzea Ostrava požádal emeritního profesora Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava pana Prof. Ing. Pavla Prokopa CSc., jinak Slavné, Vysoké a Neomylné Prezidium o přednášku na téma „Průřez hornickými tradicemi“. Přednáška se konala na pravidelné členské schůzi Klubu přátel hornického muzea Ostrava, kterou zahájil předseda KPHMO pan Jiří Kunčický, Následovala tradiční hudební vložka pana Bohumíra Holuba. Prof. Ing. Pavel Prokop CSc doprovázel přednášku historkami ze Skoku přes kůži a různými hornickými artefakty- viz foto.

Album

 

Aktiv Klubu důchodců závodu u Petr Bezruč Dolu Ostrava

Výbor Klubu důchodců závodu Petr Bezruč Dolu Ostrava uspořádal dne 26. 5. 2022 aktiv ve Střední odborné škole prof. Zdeňka Matějčka(bývalé učiliště OKR) v Ostravě – Porubě, kde byla přednesena informace o činnosti klubu, zpráva o hospodaření , blahopřání ke kulatým a půlkulatým jubilantům a koncepce dalšího vývoje existence Klubu.

Album

 

50. Výročí založení ženského pěveckého sboru Šárka

Dne 26. 5. 2022 se uskutečnil v Dělnickém domě v Horní Suché
slavnostní koncert k 50. výročí založení ženského pěveckého sboru Šárka, který byl založen v roce 1971, ale oslavy se v roce 2021 nekonaly pro covidovou pandemii. Průvodní slovo na koncertu měla paní Mgr. Milena Tvardíková. Sbor dirigovala paní Dagmar Heroutová, hudební doprovod na klavír paní Jana Daňková a na kytaru pan Jaroslav Holeš. Jako hosté vystupoval smíšený pěvecký sbor „Sucha“, mladý pěvecký sbor „Chorek“ a smíšený pěvecký sbor „Slavíci“. Za vystoupení poděkoval místostarosta Horní Suché pan Ing. Martin Adamiec , náměstkyně primátora města Havířov paní Mgr. Feberová a předseda Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché pan Roman Konopka. Celý koncert natáčela televize POLAR.

Album

 

Konzilium a Valná hromada 13. 5. 2022

V pátek 13. 5. 2022 se konalo Konzilium a Valná hromada sdružení hornických a hutnických spolků České republiky v Hornickém muzeu Rudolfov. Hlavním bodem programu bylo projednání cen Český Permon 2022, jejíchž předání bude v Kutné Hoře. Jednání se zúčastnil starosta Rudolfova pan Vít Kavalír. Členové uctili památku nedávno zemřelého perkmistra SHHS pana Ing. Miroslava Šťastného.

Album

 

 

Neformální setkání členů Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky

V hornickém muzeu Rudolfov se uskutečnilo ve čtvrtek 12. 5. 2022 neformální setkání před konziliem a Valnou hromadu členů Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky.

Album

 
 

Výroční členská schůze KPHMO (Klubu přátel hornického muzea Ostrava)

Dne 3. 5. 2022 se konala v Ostravě Svinově v restauraci “ U Vlka“ výroční členská schůze KPHM Ostrava. Výroční schůzi zahájil předseda pan Jiří Kunčický, který uvítal přítomné a zahájil volbu komise mandátové, volební a návrhové. Dále byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulý rok. Proběhla gratulace k životnímu jubileu některých členů a následovalo vyznamenání těchto členů: Alexander Wojnar, Josef Žebrák, Ing. Miroslav Mynář, Oswald Wytrzens, Ladislav Trebatický, Ing. Jaroslav Gongol CSc, Ing. Eduard Heczko, Jiří Kubík, Pavel Sísr, Pavel Blažek, Jozef Burkad, Ing. Zdeněk Kohoutek, Ing. Kateřina Polínková, Dana Kunčická.

Album

 

133.skok přes kůži Příbram 2022

Dne 29. 4. 2022 se uskutečnil v Příbrami již 133. Celostátní skok přes kůži. Tento skok organizoval perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků pan Emil Kuchař, společně s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava. První skok přes kůži se uskutečnil v roce 1852 právě v Příbrami – před 170 lety. Čestnou prezidiální tablici tvořili: Josef Velfl -ředitel Hornického muzea Příbram, Pavel Prokop-emeritní SVNP HGF VŠB-TU Ostrava, Radim Mžyk – ředitel báňské sekce ČBÚ, Ivo Pěgřímek generální ředitel SD, Petr Štěpánek MHN Hodonín, Hana Staňková děkanka HGF VŠB TU Ostrava, Iveta Vasková děkanka FMT Košice, Petr Lenc generální ředitel Severní energetická, Zbyšek Sochor ředitel MPO, obor hornictví, Ludvík Kašpar ředitel DIAMO, Pavel David-tajemník SHHS ČR, který zapůjčil vlastní fotoaparát Nikon pro pořízení následující dokumentace. In memoriam byl připomenut pan Ing. Miroslav Šťastný perkmistr SHHS ČR.

Album

 

Výroční členská schůze nejstaršího hornického spolku ROZKVĚT v Sedlištích.

Dne 22. 4. 2022 se uskutečnila v Sedlištích v zřízení obce „Lašská jizba“ výroční členská schůze nejstaršího hornického spolku „R O Z K V Ě T, který byl založen v roce 1901. Dominantou obce je Kostel Všech svatých, který je vzácnou dřevěnou sakrální památkou v republice, ale hlavně svou velikostí patří mezi největší v Evropě. Byl vystavěn 1624 na půdoryse původního kostela. Na zvony kostela přispěli horničtí obyvatelé obce. Součásti slavnostní výroční členské schůze bylo předání pamětních medaili ke 120 letům výročí založení spolku. Zúčastnili se zástupci hornických spolků z moravskoslezského kraje.

Album

 

Dubnová schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava – Hornické vdovy – autorské čtení paní Mgr. Hladká

Víte, jaký je to pocit, když vám ze dne na den nepřijde domů manžel? Představte si, že vám odejde do práce zdravý člověk, že už nikdy nepřijde, že vás nikdy nepohladí, že se nikdy nepomilujete, že vás nechytne za ruku… Nejde říct: chlapů je milion. Ten váš je jeden. Kniha Hornické vdovy přináší autentické autorizované příběhy hornických vdov od nejstarších až po nejmladší na pozadí historických proměn Československa a České republiky, kdy bylo hornictví vnímáno jednou jako výkladní skříň socialismu, jindy jako jev zatracovaný a zesměšňovaný. Kniha se tak snaží poodkrýt fenomén hornictví v jiném světle a relativizovat mnohaletá klišé, jež se k němu vážou. Publikace vychází s předmluvou Martina Jemelky, historika českého dělnictva, a množstvím doprovodných dobových materiálů.

 

 

 

 

Mistrovství republiky v RC modelech poháněných vodíkem a výstava Klubu plynárenské historie.

Předseda Klubu plynárenské historie pan Mgr. Josef Marek nám oznámil, že na chráněné kulturní památce TROJHALÍ se koná velice aktuální akce k použití vodíku v dopravě a to výstavka Klubu plynárenské historie na panelech a Mistrovství České republiky vodíkových aut sestavených studenty středních škol, které je postupem na mistrovství světa. Ve dnech 4.-5. 4 2022 se uskutečnila tato akce v chráněné kulturní památce TROJHALÍ – vedle obchodního centra Nová Karolína v Ostravě. Ve skutečnosti hala byla původně majetkem Vítkovických železáren a třetí hala byla elektrická rozvodna pro koksovnu Karolina. Celou akci moderoval pan Radek Erben za přísného dohledu pana Václava Bystrianského. Byl zde vystaven model elektromobilu, který zhotovili studenti VŠB TU Ostrava. Školní týmy byly zařazeny do programu Horizont Hydrogen Grand Prix, který podporuje nošovická automobilka Hyundai. Úkolem studentů bylo navrhnout, zkonstruovat a postavit vlastní RC auto poháněné vodíkovými palivovými články a otestovat jej během 4 hodinového závodu. Byla prováděna během závodu technická kontrola, viz foto

Album

 

7. Skok přes kůži Spolku krojovaných horníků při obci Stonava

Spolek krojovaných horníků při obci Stonava, vedený panem Tomášem Hejdou, uspořádal dlouho odkládaný pravidelný 7. Skok přes kůži dne 2. 4. 2022 za vydatné pomoci starosty obce a senátora pana Ing. Andřeje Febera. Této významné hornické akce se zúčastnilo kolem 200 pozvaných hostů a dvě delegace z Polska. Celou významnou událost řídilo „Slavné, vysoké a neomylné prezidium“ pan Ing. Josef Kasper ředitel Hlavní báňské záchranné služby v Ostravě Radvanicích za vydatné pomoci „Slavného, dědičného Kantora“ pana Josefa Grimma a jeho smečky.

Album

 

Vážení a milí přátelé, kamarádi, účastníci našeho VII. Skoku přes kůži SKH při obci Stonava, konajícího se v sobotu 2. 4. 2022, posílám vám všem druhou část  fotografií z této skvělé akce, organizované našim SKH při obci Stonava od Mirka Hladkého. Jsou to soutěže jenotlivých tablic a poslání do pivního zasrání dokonce i kameramana televize POLAR pana Ing. Jiřího Břósku.

Komu: Všem skvělým kamarádům

 

Návštěva Městského muzea v Javorníku, jehož součásti je expozice Klubu plynárenské historie

Dne 1. 4. 2022 ředitel Nadace LANDEK Ostrava Ing.Josef Gavlas s Ing. Jaroslavem Kubánkem navštívili expozici Klubu plynárenské historie s jeho předsedou panem Mgr. Josefem Markem. Expozice je součásti Městského muzea a Městského informačního střediska v Javorníku. Unikátem expozice je 5 původních svítiplynových konzolových interierových lamp, přestavěných na zemní plyn. Posláním expozice je zachování regionálních tradic plynárenství a industriální historie pro příští generace,

Album

 

 

Návštěva největšího evropského plynárenského muzea v Paczkowě

31. 3. 2022 na pozvání předsedy Klubu plynárenské historie v Hlučíně pana Mgr. Josefa Marka se uskutečnila návštěva největšího evropského plynárenského muzea v Paczkowě na území Polska. Za Nadaci LANDEK Ostrava se zúčastnil ředitel Nadace pan Ing. Josef Gavlas spolu s tajemníkem nadace panem Ing. Jaroslavem Kubánkem. Pačkov leží v jihozápadní části Polska v Opolském vojvodství. Má 500 obyvatel. Muzeum plynárenství, kterého organizátorem a mecenášem je Polský spolek plynárenský je největším evropským exponátem. Vznikl 23. listopadu 1991 v zapomenutých prostorách klasické plynárny, která více než před 75 lety produkovala plyn spalováním černého uhlí.
V roce 2007 započala obrovská modernizace celého objektu. Bylo vybudováno moderní výstavnicko-školící středisko kde minulost splývá se současnosti. Návrh provedl známý architekt Mgr. Ing. Marek Mikulski, který projektoval také Muzeum Varšavského povstání. Muzeum obsahuje velké množství exponátů z oblasti plynárenství. Blíže viz fotografie.

Album

 

Výroční schůze Klubu hornických důchodců Dolu František
11.3.2022

Předseda Klubu hornických důchodců Dolu František pan Roman Konopka spolu s výborem uspořádal výroční schůzi KHDF po koronavirové pandemií po prvé od roku 2019.Uvítal přítomné a paní Mgr. Milena Twardziková seznámila přítomné s programem výroční schůze. KHDF patří mezi největší hornické kluby v České republice s počtem 296 členů, jak přednesl ve zprávě předseda KHDF pan Roman Konopka.

Album

 

85 let pana Josefa Stružky člena KPHMO pobočky Havířov

Paní Mgr. Michaela Kroupová společně s emeritním předsedou Havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava panem Jaroslavem Čihařem umožnila přátelské setkání s panem Josefem Stružkou, dlouholetým pracovníkem Dolu Ostrava-závod Zárubek u příleřitosti jeho 85 narozenin. Vážený pan Josef Stružka je nadšeným ilustrátorem hornické profese a velice váženým mistrem olejových obrazů. Veřejnosti se představuje tím, že dekoruje hornické historické slavnosti- Skoky přes kůži, namaloval nělolik stovek skúr pro Skoky přes kůži a dekorací pro tyto akce. Také dekoruje Kroniky Dolu Ostrava a v současné době dokoroval Skoky přes kůži v Obci Stonava.Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Album

 

90 let pana Karla Dolínka – člena Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Dne 12. 2. 1932 se narodil pan Karel Dolínek. Celý život pracoval v hornictví v různých profesích a také hrál lední hokej v různých klubech (Baník Ostrava, TJ Vítkovice aj.) nakonec hrál i v reprezentaci Československé republiky. Dlouho pracoval na Dole Staříč a na Generálním ředitelství Ostravsko – karvinských dolů. Oslavu svých 90 narozenin uskutečnil v restauraci Evropa mezi Seniory“U kulatého stolu“, jehož je dlouholetým členem. V Klubu přátel hornického muzea Ostrava je od jeho vzniku.

Album